Konkurs na stanowisko referenta w Katedrze Biochemii i Bioinformatyki na Wydziale Nauk Biologicznych UZ

 

 

23 lutego 2017 r.


Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta technicznego w Katedrze Biochemii i Bioinformatyki  na Wydziale Nauk Biologicznych.


Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

1.    Przygotowanie odczynników chemicznych zgodnie z aktualnym planem realizacji zajęć dydaktycznych oraz na potrzeb badawczych,
2.    Pomoc techniczna w realizacji dydaktycznych zajęć laboratoryjnych,
3.    Obsługa i konserwacja sprzętu i urządzeń pomiarowych,
4.    Pomoc w realizacji prac badawczych wynikających z aktualnego programu naukowego (analizy biochemiczne, techniki z zakresu biologii molekularnej, analizy mikrobiologiczne)
5.    Nadzór nad organizacją pracowni laboratoryjnych i sal dydaktycznych biochemii, biologii komórki, pracowni analizy białek, pracowni kultur tkankowych,
6.    Przygotowanie, mycie i sterylizacja szkła i sprzętu laboratoryjnego,
7.    Prowadzenie Księgi Inwentaryzacji przychodów i rozchodów odczynników chemicznych zgodnie z zaleceniami Sekcji ds. BHP UZ i dostosowanej do aktualnych wymogów UE,
8.    Nadzór nad składowaniem i utylizacją materiałów biologicznych, potencjalnie niebezpiecznych, organizacja kontaktów z Działem Zagospodarowania Odpadów MZGiK,
9.    Nadzór nad magazynem odczynników chemicznych, magazynem stężonych kwasów i zasad oraz magazynem trucizn i substancji mutagennych,


Od kandydatów oczekujemy:

1.    Wykształcenia wyższego
2.    Biegłej znajomości obsługi komputera, znajomości pakietu Microsoft Office
3.    Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności i samodzielności
4.    Umiejętności dobrej organizacji pracy
5.    Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności
6.    Bardzo dobrej, udokumentowanej znajomość technik z zakresu biologii molekularnej
7.    Umiejętności obsługi sprzętu laboratoryjnego,
8.    Doświadczenia w obsłudze autoklawu stołowego i stosowanych metod sterylizacji;


Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego
2.    Ukończona praktyka, staż zawodowy lub wcześniejsze zatrudnienie w laboratorium chemicznym/biochemicznym/biologii komórki/biologii molekularnej,
3.    Umiejętność analizy chromatogramów sekwencyjnych w tym wyszukiwania zmian SNP
4.    Umiejętność obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT


Pisemne oferty zawierające:

1.    CV;
2.    list motywacyjny wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 ze zm.);
3.    Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie.


Dokumenty należy składać do 3 marca 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  p. 120, ul. Prof. Z. Szafrana 1  65-516 Zielona Góra.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT