Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym finansowanym przez NCN

6 grudnia 2022 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg NCN_kwadrat.jpg

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „W kierunku szerszego zrozumienia brązowych karłów na różnych etapach ewolucji” (UMO – 2021/43/D/ST9/01940), którego kierownikiem jest dr Bartosz Gauza.


Wymagania:

  • Tytuł licencjata, preferowany tytuł licencjata w obszarze nauk ścisłych (Bachelor of Science, BSc), w szczególności Astronomii, Fizyki lub Informatyki,
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym (poziom B1 lub wyższy)


Opis zadań w projekcie: stypendysta będzie prowadził badania na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach projektu pt. „W kierunku szerszego zrozumienia brązowych karłów na różnych etapach ewolucji”.

Zakres obowiązków będzie obejmował:
 

1. Wejściowa lista obiektów: kompilacja listy gwiazd o dużych ruchach własnych, na podstawie istniejących katalogów, w szczególności południowej półkuli nieba, do 25-50 parseków, korelacja z katalogiem Gaia DR3 oraz innymi dostępnymi katalogami astro- i fotometrycznymi w celu zebrania dodatkowych informaji o wybranych  obiektach.
 

2. Przeprowadzenie wyszukiwania małomasywnych towarzyszy gwiazd z listy przy użyciu  narzędzi Wirtualnego Obserwatorium (Virtual Observatory, VO), Selekcja kandydatów ze składnikami o późnych typach widmowych, wstępna weryfikacja poprzez wizualną inspekcję dostępnych zdjęć i fotometrii.
 

3. Charakteryzacja odrzuconych obiektów/kandydatów: określenie częstości występowania błędnych identyfikacji w zależności od użytych kryteriów selekcji, klasyfikacja typów fałszywych detekcji (false-positives) do predefiniowanych grup.

 

4. Wstępna charakteryzacja fizyczna znalezionych i zweryfikowanych układów przy użyciu dostępnych danych. Określenie rodzaju i planowanie dalszych obserwacji potrzebnych do dokładnej charakteryzacji lub do potwierdzenia wybranych kandydatów na zimne, małomasywne towarzysze gwiazd.

5. Przedstawienie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników w formie pracy magisterskiej.

 

Warunki zatrudnienia: stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium będzie wypłacane przez 24 miesiące; kwota miesięczna wynosi 2000 zł. Przewidywana data rozpoczęcia pracy w projekcie 02.01.2023.


Wymagane dokumenty:

  • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty,
  • list motywacyjny;
  • kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich;
  • CV uwzględniające osiągnięcia i dorobek naukowy, publikacje, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą.
  • Skan podpisanego oświadczenia o danych osobowych, do pobrania tutaj (https://www.uz.zgora.pl/intranet/ap/umowy/RODO-Klauzula-informacyjna-umowy_14.06.2018v2.pdf)


Dokumenty należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu: Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres: b.gauza@ia.uz.zgora.pl.


Termin składania aplikacji: 21 grudnia 2022 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 28 grudnia 2022 roku.

 

Pytania należy kierować do dr Bartosza Gauza, pod adresem e-mail: b.gauza@ia.uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT