Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs Retoryczny dla studentów prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego

5 grudnia 2017 r.

 

Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza już po raz trzeci studentów prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego i miłośników pięknego mówienia na konkurs retoryczny.


W tym roku na zaproszenie odpowiedziało wielu adeptów prawa, dlatego 30 listopada wzięli oni udział w eliminacjach, mających na celu wybranie najlepszych uczestników.


Konkurs odbędzie się 12 grudnia o godz. 17.00  na Uniwersytecie Zielonogórskim (al. Wojska Polskiego 69, kampus B, budynek A-16, aula C).

 

10 studentów I roku prawa wygłosi mowę na jeden z trzech tematów:

- Zło zaczyna się od słów. Oskarżenie.

- Nie zgadzam się na reklamę używek. Oskarżenie.

- Każdy ma prawo powiedzieć nie. Obrona asertywności.

 

Wystąpienie uczestnika nie powinno być krótsze niż 6, ani dłuższe niż 9 minut. Wygłaszane mowy będą oceniane według ustalonych kryteriów: zgodność z tematem, poprawność językowa, jakość argumentacji, umiejętność stosowania chwytów retorycznych, sposób prezentacji. Brak realizacji podstawowego kryterium, tzn. zgodności z tematem, będzie skutkować dyskwalifikacją. Przygotowaniem tematów mów konkursowych, ustaleniem punktacji, rozstrzyganiem kwestii spornych oraz przyznaniem nagród zajmuje się komisja złożona z profesorów, adiunktów i asystentów Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konkurs jest otwarty dla publiczności, która przyzna swoją nagrodę!

 

Konkurs jest adresowany do studentów I roku prawa studiów stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy w tym roku akademickim uczestniczą w zajęciach z retoryki. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się aż 20 osób, dlatego 30 listopada odbyły się preeliminacje polegające na odczytaniu przygotowanego przez jury fragmentu mowy sądowej.

 

Zgodnie z regulaminem warunkiem zgłoszenia do konkursu było uzyskanie średniej oceny w wysokości 4.0 ze sprawdzianu śródsemestralnego pisanego na wykładzie oraz śródsemestralnego kolokwium pisanego w ramach ćwiczeń z przedmiotu retoryka z erystyką dla prawników (osoby, które uzyskały średnią 3,75 ze sprawdzianów, zostają wpisane na listę rezerwową i mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że ogólna liczba kandydatów nie przekroczy 10 osób). Dla tych pierwszych nagrodą poza bonem do Empiku będzie bardzo dobra ocena końcowa z przedmiotu retoryka z erystyką dla prawników oraz zwolnienie z wygłoszenia mowy końcowej, a także pozostałych do końca semestru kolokwiów i sprawdzianów z tego przedmiotu. Natomiast osobom, które nie uzyskały średniej przynajmniej 4,0 ze sprawdzianu na wykładzie i ćwiczeniach musi wystarczyć nagroda w postaci zwolnienia z wygłoszenia mowy końcowej.

 

Wszystkim retorom życzymy powodzenia.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT