Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs wewnętrzny na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UZ

 

 

31 października 2017 r.

 Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs wewnętrzny na stanowisko

PRACOWNIKA ADMINSITRACYJNEGO

w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

 

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:
 

 • kancelaryjno-biurowa obsługa Biura Dziekana Wydziału Prawa i Administracji,
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji,
 • przygotowywanie pism i korespondencji dotyczącej spraw załatwianych przez Dziekana,
 • prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad,
 • obsługa administracyjna posiedzeń Rady Wydziału,
 • obsługa spraw kadrowych w zakresie przygotowania konkursów,
 • składanie zamówień w zakresie zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji spraw załatwianych przez Dziekana, zgodnie z obowiązującymi zasadami kancelaryjnymi,
 • prowadzenie spraw finansowo-księgowych i przygotowywanie sprawozdań Wydziału,
 • załatwianie spraw bieżących wpływających do Biura Dziekana oraz dbałość o terminowość ich załatwienia,
 • przyjmowanie i załatwianie interesantów.Od kandydatów oczekujemy:
 

 • wykształcenia wyższego,
 • biegłej znajomości obsługi komputera,
 • obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności,
 • komunikatywności, samodzielności.

 

 

Atutem będzie:

 • znajomość języka obcego.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 10.11.2017 r. do godz. 12:00 osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (ul. Podgórna 50, bud. A-0, pok. 13) lub elektronicznie na adres: konkurs@wpa.uz.zgora.plProsimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).


Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT