Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkursy na projekty badawcze ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki

12 kwietnia 2016 r.

 

NCN + kwadrat.jpgDział Nauki UZ informuje, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów  ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2:

 

OPUS 11 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

 

PRELUDIUM 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

 

SONATA 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

 

POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

 

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie::

 

W Dziale Nauki należy złożyć:

 

* 3 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Zdzisław Wołk (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),

* 4 egz. oświadczenia o pomocy publicznej wraz z instrukcją i kwestionariuszem, (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),

* 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),

* 1 egz. oświadczenia wewnętrznego;

Po podpisaniu dokumentów, Dział Nauki wysyła je drogą pocztową do NCN.
Obowiązkiem autora wniosku pozostaje wysłanie go drogą elektroniczną w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru, ale po otrzymaniu informacji z Działu Nauki, że papierowa wersja wniosku została podpisana przez osoby reprezentujące UZ.
Wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do dnia 1 czerwca 2016 r. SONATA 11 i PRELUDIUM 11 oraz do dnia 6 czerwca 2016 r. OPUS 11 i POLONEZ 2.


Jednocześnie zapraszam w terminie do 25 maja 2016 r osoby, które chcą skorzystać z dodatkowych informacji i planują udział w konkursach OPUS 11 i POLONEZ 2 ( B.Biezanska@dn.uz.zgora.pl).


Termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 czerwca 2016 r.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT