Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konsultacje I. naboru wniosków Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu Horyzont 2020

 

 

25 maja 2020 r.

Komisja Europejska.jpg

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o możliwości wyrażenia opinii na temat planowanej I serii naborów Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu badań i innowacji UE Horyzont 2020. I seria naborów wniosków Europejskiego Zielonego Ładu ma zostać ogłoszona już w połowie września br. i trwać do stycznia 2021.


Europejski Zielony Ład (European Green Deal) jest nie tylko jednym z priorytetów aktualnej Komisji Europejskiej, ale też strategicznym planem na rzecz zbudowania zrównoważonej gospodarki UE, który ma umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, przeciwdziałać zmianom klimatu i utracie bioróżnorodności a także redukować poziom różnego rodzaju emisji i zanieczyszczeń. Na  realizację celów Zielonego Ładu w ramach różnych programów UE nakierowana będzie także duża ilość środków finansowych na lata 2021-2027.


W kontekście pandemii koronawirusa Komisja Europejska widzi też w Europejskim Zielonym Ładzie drogę do wychodzenia z kryzysu gospodarczego i możliwość przemodelowania przyszłej europejskiej gospodarki.


Obecnie Komisja Europejska zaprasza do wyrażenia do 3 czerwca br. opinii na temat dedykowanych naborów EU Green Deal w ramach Horyzontu 2020, dla 11 obszarów tematycznych:


Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges
Call area 2: Clean, affordable and secure energy
Call area 3: Industry for a clean and circular economy
Call area 4: Energy and resource-efficient buildings
Call area 5: Sustainable and smart mobility
Call area 6: Farm to Fork
Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services
Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment
Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe
Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa


Więcej informacji wraz z linkami do ww. jedenastu obszarów tematycznych znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:: 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT