Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej na sympozjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

30 maja 2017 r.

 

foto 2.jpg

W piątek, 26 maja br., Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej na zaproszenie EMSA Warszawa zorganizowało sympozjum naukowe dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekun Koła - dr hab. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ - wygłosiła wykład pod tytułem Zanik tkanek w przestrzeni kosmicznej, misja marsjańska 2033, a Przewodniczący KNMK, Jakub Szczepański, zaprezentował  patofizjologię hipotermii w odniesieniu do hibernacji jako prawdopodobnej przyszłości podróży kosmicznych. Próbę przybliżenia zebranym technologii kosmicznych wykorzystywanych w codziennej medycynie podjął członek koła, Aleksander Szymański.

Podczas pobytu w Warszawie delegacja KNMK gościła również w Parlamencie RP na zaproszenie Wiceministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzego Materny, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej, który z tej okazji przygotował również list skierowany do członków Koła Naukowego.

 

 

Na zdjęciu w senacie od lewej:

Grzegorz Sowa, Jakub Szczepański, prof. Agnieszka Ziółkowska, Konrad Kaminiów, Aleksander Szymański, Jakub Goławski.


 

foto 1.jpg
fot. Senat RP, od lewej:Grzegorz Sowa, Jakub Szczepański, prof. Agnieszka Ziółkowska, Konrad Kaminiów, Aleksander Szymański, Jakub Goławski.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT