Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Krawędź postępu technologicznego, osiągnięcia w dziedzinie obserwacji Ziemi - webinarium

18 maja 2020 r.

ZAFF1 przestrzeń.jpg

Fot. TomaszGawałkiewicz - ZAFF

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, zaprasza na webinarium  rozpoczynające cykl spotkań związanych z realizacją projektu pt. „Regionalny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej województwa lubuskiego jako narzędzie monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa wraz z e-usługami (RWIIP_WL)”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a partnerami - gminy i powiaty województwa.


Odbędzie się ono w czwartek 4 czerwca br., w godz. 9.00 – 12.20. Udział w webinarium jest bezpłatny.


Webinarium  poświęcone jest wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej dobrych praktyk, jak i najnowszych zastosowań technologicznych wspierających budowę regionalnych infrastruktur danych przestrzennych.


Część I webinarium pt. Krawędź postępu technologicznego, osiągnięcia w dziedzinie obserwacji Ziemi”, ma na celu omówienie rozwiązań umożliwiających uruchomienie monitoringu zmian zagospodarowania przestrzeni.


Część II - pt. „Jak zbudować sprawną i nowoczesną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w województwie” jest poświęcona problematyce związanej z samym projektem RWIIP_WL i adresowana  jest przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego.


W celu usprawnienia procesu rejestracyjnego należy wypełnić  ankietę, która dostępna jest pod adresem: https://arcg.is/1P0uWW0 . Rejestracja trwa do czwartku,  21.05.2020 r. włącznie. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone zostanie drogą mailową na adres podany przez zgłaszającego chęć udziału w webinarium.


W razie problemów ze zgłoszeniem należy kontaktować się z dr hab. inż. Anną Bazan-Krzywoszańską, prof. UZ , e-mail: a.bazan@aiu.uz.zgora.pl .


Poniżej publikujemy program seminarium.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT