Kursy języka polskiego dla cudzoziemców na Uniwersytecie Zielonogórskim

13 kwietnia 2018 r.

 

12 maja 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim zaczynają się trzy nowe kursy języka polskiego dla cudzoziemców: na poziomie podstawowym (A1), podstawowym – kontynuacja (A2) i zaawansowanym (B1). Zajęcia będą w soboty i niedziele, zostaną poprowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej, którzy mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

 

Planowany czas zajęć to 30 godzin lekcyjnych, realizowanych od 12.05.2018 r. do 30.06.2018 r. Cena za udział w zajęciach wynosi 300 zł. Słuchacze, którzy zdadzą końcowy test, otrzymają zaświadczenie o udziale w kursie (uczelniany certyfikat).


Zgłaszać się można przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie polski.wh.uz.zgora.pl lub przez e-mail (I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl). 

 

Grupa A1 będzie miała zajęcia w soboty (godzina 18.15-19.45) i w niedziele (godzina 10.45-12.15) w sali 203, al. Wojska Polskiego 67.
 

Grupa A2 będzie miała zajęcia w soboty (godzina 16.30-18.00) i w niedziele (godzina 9.00-10.35) w sali 209, al. Wojska Polskiego 67.
 

Grupa B1 będzie miała zajęcia w soboty (godzina 16.30-18.00) i w niedziele (godzina 9.00-10.35) w sali 21, al. Wojska Polskiego 65.
 


Zapraszamy!!!
 

RU:

12 мая в Университете Зеленогурском начинаются три новых курса польского языка для иностранцов: уровень А1 для начинающих, продолжение базового А1 - А2 и средний В1. Занятия будут проходить по субботам и воскресениям. Проводят занятия работники Института Польской Филологии, которые специализируются на преподавании польского языка, как иностранного. Весь курс запланирован на 30 часов лекционных, начиная от 12.05.2018 до 30.06.2018. Цена курса 300 зл. Слушатели, которые сдадут тест по окончании курса, получат свидетельство об участии в курсе (сертификат). Записаться на курс можно, заполнив форму на сайте:   polski.wh.uz.zgora.pl или письмом  (I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl).

Группа А1 - занятия по субботам 18.15 - 19.45 и по воскресениям 10.45 - 12.15 по адресу:  ул. Wojska Polskiego 67 каб. 203

Группа А2 - занятия по субботам 16.30-18.00 и по воскресениям 9.00-10.35 по адресу: ул. Wojska Polskiego 67 каб. 209 

Группа В1 - занятия по субботам 16.30-18.00 и по воскресениям 9.00-10.35 5 по адресу: ул. Wojska Polskiego 65 каб. 21 

 

UKR:

12 травня в Університеті Зеленогурскім розпочинається 3 нових курса польської мови для іноземців: базовий курс (А1), продовження базового курсу (А2) і середній (В1). Заняття відбудуться по суботах та неділях. Курси читають досвідчені фіхівці Інституту Польської Філології, які спеціалізуються на викладанні польської мови як іноземної. Увесь курс запланований на 30 годин лекційних, початок 12.05.2018, кінець 30.06.2018. Ценв курсу: 300 зл. Слухачі, які складут тестовий іспит по закінченню курсу, отримають свідоцтво про участь в курсі (сертифікат). Записатися на курс можна на сайті:   polski.wh.uz.zgora.pl або листом  (I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl).

Група А1 - заняття по суботах 18.15 - 19.45 і неділях 10.45 - 12.15 за адресою:  вул. Wojska Polskiego 67 каб. 203

Група А2 - заняття по суботах 16.30-18.00  і неділях  9.00-10.35  за адресою : вул. Wojska Polskiego 67 каб. 209  

Група В1 - заняття по суботах 16.30-18.00  і неділях  9.00-10.35 5 за адресою : вул. Wojska Polskiego 65 каб. 21 

 

ENG:

The 3 new courses for foreigners of the Polish language is going to start from 12 of May in the University of Zielona Gora: basic level (A1), continue of basic level (A2) and intermidiate (B1). The lessons  will be on Saturdays and Sundays. The lessons are provided by the specialists  of the Institute of Polish Philology, who specialized in teaching Polish as a foreign language. All course consists of the 30 lectures, beginning from 12.05.2018 to 30.06.2018. Price of the course is 300 zl. Students who pass the test at the end of the course will receive a certificate of participation in the course (certificate). You can enroll in the course by filling out the form on the website:  polski.wh.uz.zgora.pl of by the mail  (I.Palucka-Czerniak@ifp.uz.zgora.pl).

Group A1 - classes on Saturdays 18.15 - 19.45 and on Sundays 10.45 - 12.15 at the address:  al. Wojska Polskiego 67, room 203

Group A2 - classes on Saturdays  16.30-18.00  and on Sundays 9.00-10.35 at the address:  al. Wojska Polskiego 67, room 203
 

Group B1 - classes on Saturdays 16.30-18.00  and on Sundays 9.00-10.35 at the address:  al. Wojska Polskiego 65, room 21

 

100_1576.jpg 100_1600.jpg 13-marca-2018.jpg
Zajęcia z obecnego semestru, źródło: http://www.polski.wh.uz.zgora.pl
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT