Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lasy na terenach aglomeracji miejskich – konferencja na UZ

10 listopada 2016 r.

 

We wtorek, 15 listopada 2016 r., na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się konferencja dotycząca problematyki zarządzania lasami na terenie dużych miast pt. Lasy na terenach aglomeracji miejskich. Konferencja skierowana jest do prezydentów i burmistrzów miast, samorządowców, leśników oraz organizacji społecznych zajmujących się szeroko rozumianą turystyką kwalifikowaną. Jej organizatorem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

 

Konferencja odbywać się będzie na Kampusie A przy ul. prof. Z. Szafrana 1, w bud. A-8 (siedziba Wydziału Nauk Biologicznych) w sali 115.

 

 

Program konferencji:

 15 listopada 2016 r.

 

 

9.15    -        Otwarcie konferencji i przywitanie gości - Leszek Banach,
                   Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze;

 

9.15 - 9.45 -  prof. dr hab. Leszek Jerzak - Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski - Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej a zrównoważony rozwój miast;

 

9.45 - 10.15 - Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra, Wizja rozwoju Zielonej Góry z uwzględnieniem obszarów leśnych;

 

10.15 - 10.45 - Wadim Tyszkiewicz - Prezydent Nowej Soli, Lasy a działalność samorządu terytorialnego;


 

10.45 - 11.00 przerwa na kawę


 

11.00 - 11.30 - Dariusz Miernik – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP, Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności  gospodarczej na gruntach leśnych;

 

11.30 - 12.00 - Bogusław Sułkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Lasy wokół Zielonej Góry baza rozwoju, rekreacji, turystyki i sportu;

 

12.00 - 12.30 - Maciej Taborski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok, Arkadiusz Kapała - Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra, Prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Miasta Zielona Góra: problemy i wyzwania;

 

12.30 – 13.00  dyskusja

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT