#liczy się każdy #liczymy się dla Polski

4 lutego 2021 r.

NaMontecassino.jpg

Każdy pełnoletni student i pracownik UZ są zobowiązani do wzięcia w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021. Fot. Mamert Janion

Te – na pierwszy rzut oka – górnolotne hasła mówią o bardzo konkretnej sprawie. W czwartek, 1 kwietnia br. rozpoczyna się bowiem Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przeprowadzany co 10 lat jest kopalnią wiedzy o nas. Rzetelnej i obiektywnej. Po jego zakończeniu i opracowaniu zebranych danych dowiemy się ile nas w Polsce mieszka, jakie zawody wykonujemy, jaki mamy poziom wykształcenia, w jakich warunkach żyjemy. Laik zapyta – a po co to komu? Otóż to bardzo potrzebne dane! Przydają się w różnych okolicznościach i przy różnych okazjach. Poczynając od lekcji geografii w szkole podstawowej, przez przygotowanie różnych projektów podczas studiów, po duże badania marketingowe. Na danych uzyskanych podczas spisów powszechnych bazują ekonomiści i socjologowie, że o innych branżach nie wspomnę. No może o jednej. Czy każdy z nas, obywateli, zdaje sobie sprawę, że zebrane dane służą przede wszystkim do analiz i polityk prowadzonych na każdym szczeblu administracji? Chyba jednak nie.


Tegoroczny spis będzie inny, aniżeli te poprzednie. Głównie z powodu pandemii. Gospodarka pracuje na zwolnionych obrotach, wiele osób straciło pracę. W związku z tym spadły ich dochody, tak jak spadło PKB. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest przejściowa, ale z drugiej nie ma mądrego, który określiłby termin powrotu do normalności.
 


Oto najważniejsze informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021:

- spis powszechny będzie trwał od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.;

- spis powszechny jest obowiązkowy (jest to zgodne z ustawą o statystyce publicznej); 

- obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio z udziałem rachmistrza spisowego;

- od 15. marca br. mający wątpliwości będą mogli skorzystać ze specjalnie uruchomionej infolinii spisowej, jej numer to: 22 279 99 99.


Obecnie, od 1 do 9 lutego br. trwa nabór na rachmistrzów spisowych. Prowadzą go gminni rachmistrze spisowi. Na przykład na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra znajdziemy taki link: http://zielona-gora.pl/PL/971/7972/Nabor_na_rachmistrzow_spisowych/

Aby zostać rachmistrzem spisowym trzeba spełniać określone warunki:


-  mieć ukończone 18 lat;

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Kandydat na rachmistrza będzie zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych będą obejmować część teoretyczną oraz część praktyczną i będą zakończone egzaminem. 


Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60 proc.  poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb).


Nam, mieszkańcom miast, wydaje się, że rachmistrze nie są potrzebni, bo przecież każdy ma dostęp do Internetu, choćby w telefonie komórkowym. Tymczasem w Polsce są jeszcze miejsca, gdzie żyją ludzie wykluczeni społecznie. To najczęściej mieszkające samotnie na wsi (choć nie tylko) starsze osoby, bez telefonu, nawet stacjonarnego. Do nich też muszą dotrzeć rachmistrze spisowi. 


Szczegółowe informacje na temat spisu powszechnego znajdują się na stronie: https://spis.gov.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT