Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lubuski Konwent Regionalny „Edukacja włączająca i zdrowie - drogą do normalizacji życia osób z niepełnosprawnością”.

 

 

10 października 2017 r.

 

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR wraz z partnerami: Zakładem Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pełnomocnikiem rektora ds. niepełnosprawnych studentów UZ zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału: w Lubuskim Konwencie Regionalnym „Edukacja włączająca i zdrowie - drogą do normalizacji życia osób z niepełnosprawnością”.

 


Konwenty regionalne odbędą się w kilkunastu miastach całej Polski jako wydarzenia przygotowujące do III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który będzie miał miejsce w Warszawie dnia 25 października 2017 roku.

 


Podczas Kongresu jego uczestnicy będą dyskutować o nowym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością, wypracowywać priorytety dla Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i założenia dla nowych ustaw.


Z uwagi na fakt, że nie każdy będzie miał możliwość przybyć do Warszawy i wziąć udział w tym przedsięwzięciu, Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w debatach regionalnych.


Konwenty Regionalne będą okazją do zgłoszenia swoich  propozycji dotyczących powyższych kwestii, stworzą możliwość spotkania, wymiany poglądów oraz wypracowywania wspólnych postulatów.

 

 

Lubuski Konwent Regionalny - Zielona Góra, 18 października 2017 r. -


Zakład Pedagogiki Specjalnej WPPiS UZ, sala 8 C, budynek A-20, Collegium
Neofilologii, al. Wojska Polskiego 71 a,  Zielona Góra.

 


Organizatorzy: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Biuro Regionalne FAR w  Zielonej Górze, partnerzy: Zakład Pedagogiki Specjalnej WPPS UZ, pełnomocnik rektora ds. niepełnosprawnych Studentów UZ.

 

 

Program Lubuskiego Konwentu Regionalnego:

 

9.30 – 10.00 - rejestracja uczestników Lubuskiego Konwentu Regionalnego,


10.00 – 10.20 – przywitanie gości i otwarcie Lubuskiego Konwentu Regionalnego –
Irena Baran (pełnomocnik FAR w regionie lubuskim); dr Helena Ochonczenko (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ), prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (prorektor ds. studenckich UZ), dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ (dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ);


10.20 – 10.30 – wprowadzenie w tematykę Konwentu Regionalnego oraz III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami –  Robert Jagodziński (wiceprezes Zarządu FAR);


10.30 – 12.30Edukacja włączająca i zdrowie - drogą do normalizacji życia osób z niepełnosprawnością:


10.30 – 10.45 „Edukacja włączająca osób z niepełnosprawnością - możliwości i ograniczenia”dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ);


10.45 – 11.00 – „Kultura informacji osób z niepełnosprawnością wzroku w refleksji tyflologiczno-informatologicznej”dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ);


11.00 – 11.15 –  „Osoba z niepełnosprawnością w uczelni wyższej” dr Marcin Garbat (pełnomocnik rektora ds. niepełnosprawnych studentów UZ);


11.15 – 11.30„Edukacja włączająca w opiniach i doświadczeniach rodziców dzieci z niepełnosprawnością" dr Jolanta Lipińska – Lokś (Zakład Profilaktyki Społecznej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ);


11.30 – 11.45 –  „Dzieci z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej”Jolanta Szlachetka (dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze);


11.45 – 12.00 –  „Prawo w normalizacji życia osób z niepełnosprawnością” dr Helena Ochonczenko ( Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ);


12.00 – 12.15„System orzecznictwa i zasady przyznawania świadczeń rentowych w ZUS”Maria Kopij (naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddz. Zielona Góra);


12.15 – 12.30 –  „Zdrowie a struktura wielochorobowości w starszym wieku u osób przebywających w instytucjach opieki długoterminowej” –  dr Krzysztof Chmielowiec (Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ);


12.30 – 13.00 – przerwa kawowa;


13.00 – 13.20 – Nowy system wsparcia dla osób z niepełnoprawnościami (przedstawienie propozycji priorytetów dla Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz założeń dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia) – Robert Jagodzinski (wiceprezes Zarządu FAR);


13.20 – 13.40 – Doświadczenia FAR w rozwijaniu kompleksowego modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami –  Irena Baran (pełnomocnik FAR w regionie lubuskim), Robert Jagodziński (wiceprezes Zarządu FAR);


13.40 – dyskusja – rekomendacje dotyczące Strategii na Rzecz Osób z  Niepełnosprawnościami w poszczególnych obszarach oraz podsumowanie i zakończenie konwentu – dr Helena Ochonczenko (Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, UZ), Robert Jagodziński (wiceprezes Zarządu FAR).

 

 


Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 13 października 2017 r.; tel: 68 324 12 08, e-mail: biuro.lubuskie@far.org.pl .

 


Miejsce spotkania będzie dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Organizatorzy zapewniają  tłumacza języka migowego.

 

 

Serdecznie zapraszamy.

loga pasek gora.jpg loga pasek dol.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT