Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lubuski Lider Innowacji dla uniwersyteckich spółek!

27 września 2018 r.

 

IMG_0051_big.jpg

fot. ZIPH. Pierwszy z lewej Radosław Grech - Prezes Zarządu CEO sp. z o.o. UZ, trzeci od lewej Wojciech Szefner - Prezes Zarządu LOIiWA sp. z o.o. UZ

 

24 września rozstrzygnięto konkurs Lubuski Lider Biznesu organizowany przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. W tym roku po raz szósty w historii wręczone zostały również nagrody Lubuskiego Lidera Innowacji. O tytuł w tej kategorii rywalizowało 13 przedsiębiorstw, a patronat nad nią sprawował KGHM Polska Miedź S.A. Tym razem w grupie mikro przedsiębiorstw statuetka trafiła do Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w grupie małych przedsiębiorstw - Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Konkurs „Lubuski Lider Innowacji” skierowany jest do wszystkich firm – niezależnie od wielkości, formy własności i sektora gospodarki – które konsekwentnie rozwijają i wdrażają w swoich działaniach szeroko pojęte rozwiązania innowacyjne. Konkurs jest realizowany od 2013 jako integralny element Lubuskiego Lidera Biznesu.

 

 

 

 

 

 

Firmy biorące udział w konkursie są oceniane w czterech kategoriach:

 

- przedsiębiorstwa mikro - zatrudniające do 9 pracowników

- przedsiębiorstwa małe - zatrudniające od 10 do 49 pracowników

- przedsiębiorstwa średnie - zatrudniające od 50 do 249 pracowników

- przedsiębiorstwa duże - zatrudniające od 250 pracowników.

 

Celem Konkursu jest:

 

1. Promocja najlepszych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie województwa lubuskiego, których osiągnięcia mogą stanowić wzór.

2. Wspieranie firm działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubuskiego, jako dogodnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jej ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne, a także promocja marki LUBUSKIE.

 

 

 

Ewa Sapeńko

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT