Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego

Plakat Lubuskie Forum Prawa Samorządowego.jpg

17 października 2018 r.

 

 

Katedry: Prawa Konstytucyjnego oraz Organizacji Administracji Publicznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na konferencję Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UZ (pl. Słowiański 9), w sali 104.

 


Organizatorami konferencji są:  Katedry: Prawa Konstytucyjnego oraz Organizacji Administracji Publicznej z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Fundacja Państwo Prawa.

 


 Współpraca: Komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 


Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,   Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Lubuskiego, Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego,  Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,  Prezydent Miasta Zielona Góra,  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze,  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze.
 


Samorządy wspierające konferencję: Nowogród Bobrzański, Sulechów,  Żary, Żagań, gmina Nowa Sól. 

 


Patronat medialny nad konferencją objęły następujące tytuły: Przegląd Prawa Konstytucyjnego  ,Studia Prawa Publicznego,,Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka,  Deutsch - Polnische Juristen Zeitschrift. 

 


Komitet naukowy konferencji:

 


 przewodniczący:


• dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ,


• dr hab.  Bogdan Ślusarz, prof. UZ.


członkowie:


• dr hab.  Andrzej Gorgol, prof. UZ,


• dr hab.  Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ,


• dr hab.  Andrzej Misiołek,


• dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ,


•  dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ,


• prof. Hanna Paluszkiewicz,


• dr Arkadiusz Wudarski, prof. UZ,


• dr Piotr Zientarski.

 


Komitet organizacyjny:


przewodniczący:


• dr Agnieszka Opalińska,


• dr Anna Chodorowska.

 


członkowie:


• dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ,


• dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ,


• dr Anna Feja-Paszkiewicz,


• dr Leszek Kaczmarski,


• dr Piotr Kapusta,


• dr Justyna Wędrzyn,


• dr Justyna Michalska (sekretarz naukowy),


• mgr Tomasz Świętoński.

 


Program ramowy:

 


Piątek, 19.10.2018 r.


8.00 – rejestracja uczestników,


9.00 – otwarcie konferencji – prof. dr hab. H. Paluszkiewicz,  dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ,


9.10 – wprowadzenie dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPA UZ,


9.20 – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Gmin Woj. Lubuskiego a Wydziałem Prawa i Administracji UZ,


9.30 – debata samorządowa z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji, prawodawców i nauki,


10.45 – pierwsza sesja plenarna:


• konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego,


13.00 – druga sesja plenarna:


• europejskie aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego,


16.00 – panele dyskusyjne.
 


Sobota, 20.10.2018 r.


10.00 – trzecia sesja plenarna:


• zasady funkcjonowania i kontroli jednostek samorządu terytorialnego,


11.45 – zamknięcie konferencji.

 


Szczegółowy plan konferencji znajduje się poniżej:

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT