Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lubuskie Wawrzyny 2020 – zaproszenie do udziału w konkursie

14 grudnia 2020 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 27. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 16. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 8. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.
 

PLAKAT Lubuskie Wawrzyny.jpg

Wawrzyn Literacki jest przeznaczony dla autorów książek literackich związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim (miejsce urodzenia bądź zamieszkania autora/autorów), a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.


Natomiast Wawrzyn Naukowy ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej, dotyczących Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

 

Wawrzyn Dziennikarski ma za zadanie promować dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych materiałów dziennikarskich, wywodzących się z takich gatunków jak: reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie – odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego.

 

Zgłoszenia książek posiadających ISBN oraz materiałów dziennikarskich wydanych w 2020 roku przyjmuje główny organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie 4 różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w 3 egzemplarzach. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2021 r. Na przesyłce powinien znaleźć się dopisek: „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

 

Partnerami w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego są: Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Partnerami w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego są: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

 

Partnerem organizacyjnym Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich w Zielonej Górze.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z: dr Anną Polak (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego), tel. 880 509 324, e-mail: polakanna2@wp.pl; dr. Januszem Łastowieckim (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego), tel.736 600 470, e-mail: j.lastowiecki@biblioteka.zgora.pl; Anną Polus (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego), tel. 68 453 26 03, e-mail: A.Polus@wimbp.zgora.pl.

 

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz ze zgłaszanymi materiałami, bądź przesłanie jej skanu drogą elektroniczną na adres właściwego sekretarza. Podane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z konkursem.Szczegółowe zasady konkursu zostały zamieszczone w regulaminach: Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego. Organizatorzy zapraszają również do odwiedzenia strony internetowej http://www.wawrzyny.norwid.net.pl.

 

wawrzyny2020 poziom.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT