Lutowy numer Miesięcznika "Uniwersytet Zielonogórski"

Okładka "Uniwersytet Zielonogórski" - luty 2014

Wydział Humanistyczny jest jednym
z największych wydziałów naszej Uczelni.
Tylko Rada Wydziału liczy ponad 80 osób,
a przecież pracowników jest znacznie
więcej, nie mówiąc już o tysiącach
studentów. Generalnie na UZ pracuje
prawie tysiąc osób. Wydawało nam się, że
będziemy musieli drukować „na raty” głosy
w zaproponowanej przez Instytut Filozofii
debacie o humanistach na rynku pracy.
A właściwie braku oferty rynku pracy dla
humanistów, czego konsekwencją jest
drastycznie spadająca liczba kandydatów
na kierunki humanistyczne (nie tylko na
filozofię).
Liczyliśmy też na reakcję środowiska
w sprawie Festiwalu Nauki (artykuł
w ostatnim numerze Festyn czy Festiwal
Nauki?). Bo to do decyzji środowiska
pozostawiono wybór koncepcji nowej
formuły tej sztandarowej dotychczas
imprezy UZ.
I co? A no właśnie. Bardzo się
przeliczyliśmy.
esa


w numerze

Wstępniak 3
Rozmowa Ewy Sapeńko z Prorektor
ds. Jakości Kształcenia prof. dr. hab. inż.
Magdaleną Graczyk / Jakość, jakość
i jeszcze raz jakość... 4

NOWE HABILITACJE
dr hab. Joanna Zawodniak 6
dr hab. inż. Karolina Mazur 7
dr hab. Marek Smoluk 7
dr hab. inż. Robert Smoleński 8

SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓW:
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9
Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-
Winnicki został członkiem
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 9
Nominacje ekspertów 10

EWA ADASZYŃSKA, BEATA MIRKIEWICZ /
Uniwersytet Zielonogórski ma nowoczesną
bibliotekę akademicką 11


WIESŁAW HŁADKIEWICZ, TOMASZ MIKIERA
/ O politologii – szkic niekrytyczny 13

BARBARA LITERSKA / Pieśni na Boże
Narodzenie 14

SŁAWOMIR ŁOTYSZ / Historia techniki
+ historia Europy = Inventing Europe 16
Najlepsza studentka
zagraniczna w Polsce studiuje na UZ 18

EWA SAPEŃKO /
Stypendia ministra dla wybitnych studentów 19

EWA SAPEŃKO / Stypendium z Programu na rzecz
społeczności romskiej dla doktoranta z UZ 20

DEBATA / Humanista na rynku pracy.
Czy absolwent Wydziału Humanistycznego
może być atrakcyjny dla pracodawcy? 21

WIADOMOŚCI WYDZIAŁOWE
Wydział Artystyczny 22
Wydział Ekonomii i Zarządzania 27
Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji 27
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 28
Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii 33
Wydział Mechaniczny 35
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu 37

KAROL DĄBROWSKI / Nowe technologie
i innowacje – CeBit Eurasia 2012 41

EWA POPIŁKA / Nowości Wydawnicze 42

Z OSTATNIEJ CHWILI / Konkurs na logo 46

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT