Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„MAŁA” I „DUŻA” Olimpiada Polonistyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim

9 marca 2021 r.

 

logo_mala_OLIMPIADA_poziom.jpg

W sobotę 6 marca 2021 r. zakończył się etap okręgowy LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (dla szkół ponadpodstawowych), a trzy tygodnie wcześniej, 13 lutego 2021 r. etap okręgowy II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Tym samym zamknięto część okręgową obu („małej” i „dużej”) olimpiad polonistycznych, przeprowadzoną przez komitety mające swą siedzibę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Jej idea opiera się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, a jej celem jest rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada polonistyczna umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą. Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów. Olimpiada polonistyczna dla szkół średnich odbywa się już od ponad pół wieku (w zeszłym roku obchodzono jubileusz 50-lecia tego przedsięwzięcia), olimpiada polonistyczna dla szkół podstawowych jest znacznie młodsza – w tym roku odbyła się jej druga edycja.

 

Komitety Okręgowe obu olimpiad mają siedzibę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, a ich członkami są – obok nauczycieli języka polskiego – przedstawiciele zielonogórskiej polonistyki: dr Kamila Gieba, prof. UZ dr hab. Monika Kaczor, prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, dr Aneta Narolska i dr Joanna Wawryk. W tegorocznej edycji „dużej” olimpiady uczestniczyli ponadto prof. UZ dr hab. Dorota Kulczycka i dr hab. Piotr Kładoczny.  

 

W tym roku obie olimpiady miały wyjątkowy charakter: ze względu na epidemię cały etap okręgowy przebiegał zdalnie na platformie Google Meet. Taka formuła była dla organizatorów i uczestników nie lada wyzwaniem i wymagała dodatkowej mobilizacji. Wszystko jednak poszło bardzo sprawnie i członkom obu zielonogórskich komisji towarzyszy dziś podwójna satysfakcja: że udało się szczęśliwie pokonać bariery techniczne i wyłonić stosunkowo duże grono polonistycznie najzdolniejszych uczniów z naszego województwa.

 

W zawodach okręgowych „małej” olimpiady wzięło udział 20 osób i wszystkie dostały się do części ustnej. Po okręgowych eliminacjach Komitet rekomendował do zawodów centralnych 12 uczniów. Natomiast w przypadku „dużej” do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 47 osób, z tego w części ustnej etapu okręgowego uczestniczyło 16 osób. Spośród tych osób Komitet rekomendował do etapu centralnego 9 uczniów.

 

Wszystkie rekomendowane osoby zostały nagrodzone bonami książkowymi, które ufundował JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

 

Zwycięzcy etapu okręgowego już niedługo wezmą udział w zawodach olimpiady polonistycznej na etapie centralnym. Mocno trzymamy za nich kciuki!

                                                                                              

 

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak.JPG dr hab. Dorota Kulczycka.JPG dr hab. Monika Kaczor.JPG
1. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak 2. dr hab. Dorota Kulczycka 3. dr hab. Monika Kaczor
dr hab. Piotr Kladoczny.JPG dr Aneta Narolska_1 (2).png dr_Joanna_Wawryk_POPRAWIONE-L.jpg
4. dr hab. Piotr Kładoczny 5. dr Aneta Narolska 6. dr Joanna Wawryk
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT