Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Marcowe ABSOLWENTKI EXTRA UZ

6 marca 2023 r.

 

3 marca 2023 r. poznaliśmy kolejnych ABSOLWENTÓW EXTRA Uniwersytetu Zielonogórskiego z 2022 r.  Tym razem statuetki z rąk prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego, rektora UZ, odebrały:
 

  • mgr Alicja Frącek – absolwentka studiów II stopnia na kierunku matematyka (Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii)

oraz
 

  • mgr Natalia Lichacz – absolwentka studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo (Wydział Prawa i Administracji)


W uroczystości wzięli również udział: prorektor ds. studenckich - dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji - ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ.

 

 

Alicja Frącek.JPG

mgr Alicji Frącek; fot. M. Leśniak

Alicja Frącek matematyką pasjonowała się już od dzieciństwa. Jako mała dziewczynka kupowała sobie książeczki pełne zagadek dotyczących nauk ścisłych. Dlatego studia na kierunku matematyka były jej świadomym wyborem.
W trakcie studiów wraz z Kołem Naukowym Laboratorium „Matematyczne” Paradoks propagowała królową nauk wśród szkolnej młodzieży. Była laureatką stypendium Rektora dla wyróżniających się studentów. Swoją pracę magisterską pt.:  „Sprawiedliwa listowa lesistość grafu”, w której rozważała trudne problemy grafowe mające zastosowanie w badaniu i użytkowaniu różnego rodzaju sieci, w tym sieci powiązań społecznych, politycznych, użytkowych, komputerowych i innych, obroniła na ocenę bardzo dobrą. Promotorka pracy dr hab. Ewa Drgas –Burchardt, prof. UZ podkreśla otwartość, dociekliwość, komunikatywność i zaangażowanie naszej laureatki
Obecnie mgr Alicja Frącek jest nauczycielką matematyki w szkole średniej w Zbąszynku. Mimo, że uczy dopiero kilka miesięcy, już udało się jej zorganizować szkolny konkurs matematyczny.  Twierdzi, że nauczanie matematyki jest jej pasją, dlatego codziennie rano wstaje do pracy z uśmiechem na twarzy.

Kontakt i więcej informacji o Pani mgr Alicji Frącek znajdujes si.e na jej profilu Absolwentki Extra:

http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?alicja-fracek

 

 

 

Natalia Lichacz.JPG

mgr Natalia Lichacz; fot. M. Leśniak

Natalia Lichacz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła studia na kierunku prawo z wynikiem bardzo dobrym. Dzięki wypracowanej w trakcie studiów sumienności, systematyczności oraz studenckiej aktywności, była wielokrotną laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Nasza absolwentka interesuje się prawną ochroną zwierząt i to tej tematyce, z dużym zaangażowaniem badawczym, jak i osobistym, poświęciła swoją pracę magisterską. Jej wysiłek został doceniony i praca pt.  "Ochrona praw zwierząt - utopia czy rzeczywistość?" zdobyła I miejsce w wydziałowym konkursie  na najlepszą pracę dyplomową. Promotorka pracy dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel, prof. UZ podkreśliła, że Natalia Lichacz jest bardzo dociekliwą i niezwykle utalentowaną badaczką, którą charakteryzuje samodzielność i pracowitość. Q trakcie studiów podjęła pracę w kancelarii notarialnej. Obecnie zdobywa doświadczenie zawodowe poprzez wypełnianie obowiązków asystenta sędziego Sądu Rejonowego.


Kontakt i więcej informacji o Pani mgr Natalii Lichacz znajduje się na jej profilu Absolwentki Extra:

http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?prawo-rok-2022

 

 

 

 

 

 

Absolwentki extra1.JPG Absolwentki extra 2.JPG
1. od lewej: Monika Politańska - kierownik Biura Karier UZ, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor UZ, Alicja Frącek – Absolwentka Extra, prof. Bogdan Szal – dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ, prof. Barbara Literska – prorektor ds. studenckich UZ; fot. M. Leśniak 2. ks. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor UZ, Natalia Lichacz - Absolwentka Extra, prof. Barbara Literska – prorektor ds. studenckich UZ, Monika Politańska - kierownik Biura Karier UZ; fot.
DSC01412.JPG DSC01459.JPG
3. Absolwentka Extra – Alicja Frącek, dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ – dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ; fot. M. Leśniak 4. ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ, Absolwentka Extra – Natalia Lichacz; fot. M. Leśniak
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT