Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Medal „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem” dla prof. Andrzeja Bisztygi z Wydziału Prawa i Administracji UZ

wręczenie medalu.jpg

Senator Kazimierz Kleina wręcza prof. Andrzejowi Bisztydze medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Po prawej stronie senator dr Piotr Zientarski. Fot. Archiwum prywatne prof. A. Bisztygi.

27 marca 2018 r.

 

 

Z pewnym opóźnieniem dotarła do nas informacja, że dokonania badawcze dr hab. Andrzeja Bisztygi prof. UZ, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego WPA UZ, zostały docenione przez Senat RP. Za osiągnięcia naukowe na rzecz budowy dobrych stosunków między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Kazachstanu władze Senatu RP uhonorowały profesora medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”.

 

 

Wręczenie medalu nastąpiło podczas posiedzeniu senackiego Zespołu Współpracy z Azją Środkową w gmachu Sejmu RP w sali Konstytucji 3 Maja dnia 6 marca 2018 r. Ten medal  otrzymali także prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” dr Władysław Sokołowski i prof. Mukhit-Ardager Sydyknazarow z Kazachstanu. W posiedzeniu senackiego zespołu uczestniczył wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, a  przewodniczył  mu senator Kazimierz Kleina. Wśród zaproszonych gości obecni byli prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll i Jerzy Smoliński, przedstawiciele Ambasady Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, działacze Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” oraz wielu profesorów i wykładowców akademickich z całej Polski.

 

 

Senat z dziekanem.jpg

Uroczystość promocji książki. Stoją od lewej: prof. Andrzej Gorgol (kierownik Katedry Prawa Finansowego WPA UZ), prof. Andrzej Bisztyga (kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPA UZ), dr Robert Wysocki (prodziekan d/s studenckich WPA UZ). Fot. Archiwum prywatne prof. A. Bisztygi.

Podczas posiedzenia Zespołu odbyła się prezentacja książek: Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. nauk. Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski – wydawnictwa Adam Marszałek oraz Kazachstan. „Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo”, red. nauk. Władysław Sokołowski, Mukhit-Ardager Sydyknazarov wydaną przez Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Prezentacji książek dokonali  prof. Andrzej Bisztyga i dr Władysław Sokołowski. Obie pozycje  znakomicie wpisały się w okres obchodów 550-lecia Kazachstanu. Po prezentacji książek  odbyła się dyskusja, którą zapoczątkowało wystąpienie  wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

 

 

Serdecznie gratulujemy prof. Andrzejowi Bisztydze przyznanego medalu.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT