Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Medale Krajowej Izby Radców Prawnych dla władz Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Prawnych UZ

21 czerwca 2022 r.

prawo.jpg

Stoją od lewej: prof. Hanna Paluszkiewicz, dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ. Fot. archiwum prof. H. Paluszkiewicz.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz oraz dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ zostali wyróżnieni Medalem 40-lecia Samorządu Radców Prawnych. Wręczenie medali miało miejsce 11 czerwca 2022 r. podczas gali z okazji 40-lecia Samorządu Radców Prawnych w Polsce, organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze. Wyróżnienie  przyznane uchwałą Rady OIRP w Zielonej Górze wręczył nagrodzonym prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Włodzimierz Chróścik oraz dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze dr Przemysław Sztejna
 

Dziekan WPA przekazała Radzie OIRP w Zielonej Górze specjalny okolicznościowy list gratulacyjny, dziękując także środowisku radców prawnych za wsparcie w tworzeniu i dalszym rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 

W swoim wystąpieniu dyrektor INP UZ przedstawił zarys działalności Instytutu oraz podkreślił znaczenie  stałej i bieżącej  jego współpracy z miejscowym środowiskiem radców prawnych, wskazując na potencjalne, nowe formy tej kooperacji dla dalszego rozwoju Zielonej Góry jako miasta nauki.  
 

Okolicznościowy wykład pt. „Czy dobry radca prawny może być dobrym człowiekiem?” wygłosiła dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel, prof. UZ, zastępca dyrektora INP UZ ds. nauki,  będąca także radczynią prawną zrzeszoną  w zielonogórskiej OIRP. 
 

Obradom przewodniczył dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dr Przemysław Sztejna, również pracownik Instytutu Nauk Prawnych UZ. W uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni radcy prawni OIRP w Zielonej Górze oraz zaproszeni goście, a wśród nich prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Robert Gwidon Makarowicz, a także zastępca dyrektora INP UZ ds. kształcenia ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT