Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Miasto w lesie – debata na Uniwersytecie Zielonogórskim

23 listopada 2022 r.

 

Lasy - debata.jpg

Miasto w lesie. Szanse i zagrożenia dla miasta otoczonego lasami. Szanse i zagrożenia dla lasów w sąsiedztwie miasta – to temat debaty, jaka odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Wezmą w niej udział m.in. studenci Wydziału Nauk Biologicznych, wydziału Budownictwa, Architektury i  Inżynierii Środowiska UZ, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz naukowcy obu uczelni.
 

Młodzi ludzie przedstawią swoją wizję miasta przyjaznego mieszkańcom. Przestrzeni, w której chcą zamieszkać, pracować i wypoczywać. Podczas debaty, szerokie grono słuchaczy będzie mogło skonfrontować własne poglądy na temat m.in. oczekiwanych kierunków rozwoju przestrzeni miejskiej, aktywnej i biernej ochrony przyrody oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.


Jak mówi prof. Leszek Jerzakdyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ - bez rozmawiania każdy zamknie się w swoich poglądach i mogą z tego wyniknąć niepotrzebnie problemy. Stąd pomysł, żeby miasto, Lasy Państwowe, uniwersytet i  studenci spotkali się ze sobą, porozmawiali. Będzie można poszukać kompromisu. Każdy z uczestników debaty przedstawi swoje stanowisko i będzie to moim zdaniem taki kierunek do wypracowania kompromisu. Co kto może zrobić, żeby wspólnie się to  pozytywnie zakończyło.


Debata zostanie poprzedzona ankietą na temat oczekiwań społecznych dotyczących rozwoju miasta i zagospodarowania przestrzeni go otaczającej skierowanej do szerokiego grona mieszkańców Zielonej Góry. Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

 

LINK DO ANKIETY::

 

Debata odbędzie się 7 grudnia w godz. od 10.00 do 13.00 w auli UZ przy ul. Podgórnej 50, a poprowadzi ją dr Piotr Pochyły z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UZ.


Organizatorem wydarzenia są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Uniwersytet Zielonogórski.

 

Debata jest otwarta i zapraszamy do udziału całą społeczność akademicką i mieszkańców Zielonej Góry.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT