Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Międzynarodowa Konferencja Matematyczna FUNCTION SPACES XI na UZ

6 lipca 2015 r.

 

W dniach 6-10 lipca br. w gmachu Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywa się Międzynarodowa Konferencja Matematyczna FUNCTION SPACES XI.  Współorganizatorami Konferencji są Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza , Uniwersytet Jagielloński , Politechnika Poznańska i Polska Akademia Nauk. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Profesor Marian Nowak (UZ). Konferencja poświęcona jest prezentacji najnowszych wyników badań w dziedzinie teorii przestrzeni funkcyjnych i pokrewnych działów analizy funkcjonalnej: geometrii przestrzeni Banacha, teorii operatorów na przestrzeniach funkcyjnych, teorii interpolacji, teorii aproksymacji, teorii krat wektorowych , topologicznej teorii miary i ich zastosowań. W Konferencji  bierze udział 72 matematyków z  Chin , USA, Japonii , Rosji, Niemiec, Szwecji, Francji, Włoch, Hiszpanii, Meksyku i Egiptu oraz z 9 polskich uniwersytetów. Program naukowy Konferencji składa się z 17 wykładów plenarnych i 44 komunikatów. Jednym z zaproszonych wykładowców  jest  Profesor Shouchuan Hu (Uniwersytet Missouri, USA), dyrektor  American Institute of Mathematical Sciences (AIMS). Warto podkreślić,  że AIMS wydaje 19 czasopism matematycznych (z których  13 znajduje się w bazie JCR, tzw. lista filadelfijska) oraz organizuje prestiżowe konferencje naukowe.

 

Szczegóły na stronie::  http://www.fs11.wmie.uz.zgora.pl/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT