Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Międzynarodowa konferencja naukowa Iura Privata in Comparatione 2022

24 września 2022 r.

 

20220905_Tagung_Rechtstransplantate_EUV2711.jpg

Uczestnicy konferencji Collegium Polonicum w Słubicach; fot. Heide Fest

W ramach cyklu Iura Privata in Comparatione w dniach 5-6 września 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. Przedstawicieli nauki zajmujących się porównywaniem systemów prawnych różnych krajów zgromadziło słubickie Collegium Polonicum Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (Europa Universität Viadrina) we Frankfurcie nad Odrą. Organizatorem konferencji była Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego i Porównawczego (Professur für Polnisches und Europäisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung) kierowana przez profesora Arkadiusza Wudarskiego. Do grupy współorganizatorów dołączyła również Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytut Badawczy Środkowo i Wschodnio-europejskiego Prawa Gospodarczego (Forschungsinstitut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht) Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu, który tak sam jak Collegium Polonicum obchodzi w tym roku 30-lecie swojej naukowej działaności.

 

Temat tej międzynarodowej konferencji został sformułowany w sposób następujący: „Cele, drogi i metody transferu prawa: sukcesy i niepowodzenia transplantacji prawa” („Ziele, Wege und Methoden des Rechtstransfers: Erfolge und Misserfolge der Rechtstransplantate”). Naczelnym tematem konferencji były przykłady udanych i mniej udanych transferów prawa z jednego systemu prawnego do drugiego.

 

Konferencja zgromadziła prawników z wielu znaczących krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych mających siedziby w takich miastach, jak Oksford (Wolfgang Ernst), Heidelberg (Thomas Meysen), Nowy Jork (Martin Gelter), Graz (Peter Bydlinski), Lozanna (Lukas Heckendorn), Würzburg (Christoph Teichmann) czy Wiedeń (Martin Wiener, Romana Cierpiał-Magnor, Philipp Fidler). Duże zainteresowanie wzbudziły także wystąpienia przedstawicieli bardziej odległych kulturowo i geograficznie ośrodków akademickich. I tak o prawie obowiązującym w Japonii mówiła prof. Mika Aotake z Osaki, prof. Balram Prasad Raut przybliżył prawo obowiązujące w Kathmandu, zaś prawo tureckie było przedmiotem analizy profesora Zafer Zeytin z Istanbułu. Europejski transfer prawa do prawa japońskiego analizowała natomiast Mika Aotake z Uniersytetu Osaka. Silnie reprezentowana była Gruzja (Giorgi Khubua, Giorgi Rusiashvili, Lado Sirdadze), z jej głównych ośrodkiem naukowym w Tibilisi. Z kolei doświadczenia prawa białoruskiego przedstawiła Liudmila Tsarova z Mińska. Polskie ośrodki naukowe reprezentowali Tomasz Giaro z Warszawy, Krzysztof Oplustil z Krakowa oraz Paweł Sikora, Kajetan Górny z Zielonej Góry. Gospodarza (Europa Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) reprezentował adwokat Artur Barański.

 

Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne i tak część pierwsza poświęcona była historii i metodyce transferu prawa do innych systemów (w tym w prawie rzymskim, i w prawie Unii Europejskiej). W części drugiej zgromadzono i oceniono różnorodne przykłady transferu prawa obcego (np. common law w Katmandu, czy w prawie niemieckim). Część trzecia dotyczyła prawa korporacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Francji i Austrii), zaś część czwarta poświęcona była prawu rodzinnemu.

 

Konferencja stanowiła istotny wkład w rozwój polskiej komparatystyki prawa, a dodatkowo pozwoliła pogłębić i nawiązać wiele cennych kontaktów między reprezentowanymi ośrodkami akademickim, co zaowocuje dalszymi międzynarodowymi projektami oraz rozwojem komparatystyki prawa prywatnego.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT