Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”)

26 lutego 2018 r.

 

matematyka bez granic.php.jpeg

27 i 28 lutego br. w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) w dwóch kategoriach wiekowych: Senior (uczniowie z trzecich klas gimnazjów i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych) i Junior (uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych). Konkurs organizowany jest już od dwudziestu dziewięciu lat w krajach Europy Zachodniej i ma charakter zawodów międzyklasowych.


W bieżącej edycji 2017/2018 Konkursu w Polsce uczestniczy 23 868 uczniów (975 klas) z 374 szkół, w tym 2 866 uczniów, 119 klas z 51 szkół w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim.


Województwo lubuskie w tym roku, w obydwu finałach, reprezentować będzie 2 260 uczniów z 94 klas z 37 szkół.


Pierwsza edycja tego konkursu została zorganizowana w roku 1989 przez grupę francuskich matematyków, przy wsparciu Akademii w Strasburgu.


Polska była reprezentowana w Międzynarodowym Konkursie "Mathematiques sans frontieres" (na zasadzie eksperymentu) przez uczniów z rejonu Nowy Sącz już od 1993 roku. W roku 2001 patronat nad Międzynarodowym Konkursem "Mathematiques sans frontieres" na terenie Polski objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne zaś prace związane z propagowaniem oraz organizowaniem tego konkursu na terenie kraju powierzono Sądeckiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego (Sądeckiemu Oddziałowi PTM). Powołany (w październiku 2001) Polski Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu "Mathematiques sans frontieres" (wspierany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Strasburgu oraz polskie władze oświatowe) rozpowszechnił ten konkurs, co przełożyło się na szybki wzrost liczby polskich uczestników konkursu. Już w 2001 roku w konkursie brało udział około 500 uczniów, w roku 2002 roku ponad 1 500 uczniów, a rok później liczba ta wzrosła do ponad 10 000 uczniów.


W Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim Konkurs organizowany jest już po raz 15., a krajowy komitet organizacyjny MK ma swoją siedzibę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przewodniczącą Komitetu Krajowego jest dr Krystyna Białek z WMIE UZ.

 

I tak 27 lutego 2018 r. w godzinach 10:00-11:30 w polskich szkołach,  odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” Senior, do którego w całym kraju przystąpi 15 096 tysięcy uczniów z trzecich klas gimnazjów i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych – w województwie lubuskim będzie to 21 szkół, 45 klas, 1143 uczniów.

 

Natomiast 28 lutego 2018 r. w godzinach 10:00-10:50 odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” Junior, do którego przystąpi 8 772 uczniów  (z 415 klas ze 125 szkół) piątych i szóstych klas szkół podstawowych –podstawowych w Polsce w tym 1 117 uczniów z 49 klas z 16 szkół z województwa lubuskiego

Więcej informacji na temat uczestników, statystyk, kolejnych edycji Konkursu itp. można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl/

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic) odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkursowi patronuje też  i wspiera Polskie Towarzystwo Matematyczne, które przy współpracy władz oświatowych oraz Krajowego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” (KKO MK „MbG”) organizuje i propaguje idee tego konkursu w poszczególnych regionach kraju.

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) jest konkursem bezpłatnym, interdyscyplinarnym, uczestniczą w nim całe klasy, które tego samego dnia w ponad 27 krajach świata rozwiązują te same zestawy zadań matematycznych o charakterze aplikacyjnym (częściowo w językach obcych).


Udział w tym konkursie zgłaszany jest w październiku przez całą klasę za zgodą nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły.


Finał Konkursu odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, do których uczęszczają klasy - uczestnicy konkursu.

W trakcie finału Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”- Senior uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 10 lub 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.


Na tych samych zasadach odbywa się konkurs „Matematyka bez Granic” Junior. W trakcie jego finału uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 8 lub 9 zadań.


Celem konkursu „Matematyka bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.


Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.


Podsumowanie wyników etapu finałowego Konkursu odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2018 roku w różnych regionach (Regionalnych Komitetach Organizacyjnych Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” (RKO MK „MbG”) a w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim odbędzie się 11 czerwca 2018 roku w ramach Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT