Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Międzyuczelnianie spotkania dla studentów pod hasłem Zarządzanie projektami

12 marca 2021 r. 

 

Prof_Buklaha.jpg

fot. arch. pywatne, dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

Koordynatorzy Programu Partnerskiego IPMA-Student  Uczelni w Polsce zapraszają na  Międzyuczelnianie spotkania „Zarządzanie projektami”.


Spotkanie pierwsze na temat: Przegląd oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami odbędzie się 23 marca br. o godz. 16.00. Gospodarzem tego webinaru będzie dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Rejestracja na spotkanie:: 


Kontakt/Informacje dodatkowe: dr Marta Moczulska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (m.moczulska@wez.uz.zgora.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

IPMA_Student.png

Wspólne webinaria to inicjatywa Koordynatorów Programu Partnerskiego IPMA-Student akredytowanych uczelni w Polsce.  Ich celem jest upowszechnianie wiedzy wśród studentów  o zarządzaniu projektami, umożliwienie nawiązywania kontaktów, podejmowanie wspólnych działań między-uczelnianych.  Inspiracją dla podjęcia współpracy i ich  organizowania było seminarium PM Edukacja. Stanowi ono jedno z wydarzeń organizowanych każdego roku przez IPMA Polska, celem wymiany doświadczeń ekspertów, sympatyków i osób zainteresowanych zarządzaniem projektami.


Warto dodać, że podczas wymienionego seminarium PM Edukacja ogłaszane są wyniki Konkursu Project Master, na najlepszą pracę dyplomową (aktualnie licencjacką magisterską, doktorska i podyplomową) w dziedzinie zarządzania projektami.


Wśród programów realizowanych w ramach  IPMA Polska warto wymienić Young Crew, jako możliwość zdobywania umiejętności w prowadzeniu projektów dla młodych ludzi z niewielkim doświadczeniem, udziału w przedsięwzięciach łączących środowiska biznesowe, naukowe i akademickie w dziedzinie zarządzania projektami.

 

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) należy do federacji stowarzyszeń narodowych International Project Management Association. Jest stowarzyszeniem wspierającym rozwijanie wiedzy i podnoszenie kompetencji  z zakresu zarządzania projektami.

Więcej: https://ipma.pl

 


IPMA-Student jest programem stanowiącym wynik współpracy uczelni z IPMA Polska. Udział w programie sprzyja zdobyciu kompetencji dotyczących  zarządzania projektami, co oznacza  przygotowanie do pracy w projektach, tj. jednego z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych zawodów  (zob. https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/pracownicy-poszukiwani-w-2020-r/hsjbb7f). Trzeba dodać, że kwalifikacje dotyczące zarządzania projektami są uniwersalne, niezależne od branży.

 

IPMA-Student umożliwia także  uzyskanie profesjonalnego certyfikatu. Stanowi on potwierdzenie posiadanych kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, zdobytych podczas edukacji akademickiej. Warto dodać, że certyfikat rozpoznawalny przez pracodawców, bowiem międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest brany pod uwagę przez wiele firm w procesach rekrutacji, budowania ścieżek rozwoju i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji a przygotowane wymagania certyfikacyjne w programie IPMA-Student zostały zaopiniowane przez  Komitet Programowy ds. Certyfikacji IPMA Polska (reprezentacja biznesowa interesariuszy z różnych branż i środowisk zarządzania projektami).

.

Szczegóły o programie:: 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT