Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego z wizytą na Uniwersytecie Zielonogórskim

10 lipca 2020 r.

 

DSC_7926r.jpg

fot. K. Adamczewski od lewej: Tomasz Michałowski - szef gabinetu politycznego w MNiSW, Artur Zasada, prof. Andrzej Pieczyński - prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UZ, prof. Tadeusz Kuczyński - rektor UZ, Katarzyna Łasińska - kanclerz UZ, Wojciech Murdzek - minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Obligacje na kwotę 4,5 mln zł otrzymał dziś z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka prof. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przekazując symboliczny czek minister W. Murdzek powiedział, iż nowe wyzwania powodują, że potrzeb na uczelni jest niemało. Dlatego ministerstwo chce wzmacniać uczelnie poprzez rozwiązania legislacyjne, wspieranie badań i nowych technologii. Chce także, by wymiar konkretnej pomocy był widoczny. Chciałem przekazać symboliczny czek z puli obligacji – nowości w finansowaniu uczelni, która towarzyszy Ustawie 2.0. Jednocześnie gratuluję rezultatów. Widać, że pieniądze dotychczas przekazywane są dobrze ulokowane i uczelnia stwarza piękną przestrzeń dla rozwoju. Rozwój uczeni to dbanie o młodych ludzi, aby uczyli się w jak najlepszych warunkach i widząc potem  swoje osiągniecia naukowe dedykowali je pracom naukowym, bądź wynalazkom, bądź angażując się w wymiar życia społecznego i gospodarczego - dodał minister.

 

 

Nie dalej jak w lutym byliśmy w MNiSW u ministra Jarosława Gowina i przedstawiliśmy nasze najpilniejsze potrzeby. Pan minister był u nas półtora miesiąca później, sprawdził wszystko i teraz otrzymujemy pieniądze. Bardzo się z tego cieszymy. Niecałe dwa lata temu dostaliśmy 30 mln zł i połowę z tych środków  już wykorzystaliśmy. Serdecznie dziękujemy. Te pieniądze na pewno wykorzystamypowiedział prof. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Rektor-elekt, prof. Wojciech Strzyżewski dodał, iż może tylko zadeklarować, że pieniądze będą na pewno przeznaczone na polepszenie warunków do studiowania, stworzenie takiej bazy, żeby studenci byli zadowoleni zarówno z tego gdzie studiują, co studiują i potem jak skończą studia, żeby to przyniosło wymierne efekty w postaci dobrej pracy, najlepiej w regionie.

 

Podczas brifingu minister poinformował, iż chce ogłosić konkurs dla kół naukowych uczelni w całej Polsce, aby wspierać ich funkcjonowanie po to, żeby młodzi ludzie czuli, że są dobrze postrzegani, że w nich inwestujemy i że są nadzieją na szybki powrót naszej gospodarki do dynamicznego rozwoju. Zwycięskie koła otrzymają dofinansowanie do 70 tys. zł. To jest zachęta, żeby myśleć o pracy na uczelni już kreatywnie, żeby efektem dorobku wzbogacania wiedzy były konkretne rozwiązania. O dofinansowanie będzie się  mogło ubiegać po 5 kół z każdej uczelni. Szczegóły konkursy zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

DSC_8007r.jpg

fot. K. Adamczewski od lewej: prof. Wojciech Strzyżewski - rektor-elekt, Wojciech Murdzek - minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Tadeusz Kuczyński - rektor UZ.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Wojciech Murdzek spotkał się na Uniwersytecie Zielonogórskim z prof. Tadeuszem Kuczyńskim – rektorem UZ i prof. Wojciechem Strzyżewskim – rektorem-elektem UZ. Rozmawiali o bieżącej działalności uczelni, m.in. kierunku lekarskim, nowym kierunku kształcenia inżynieria lotnicza oraz możliwości wypłacania stypendiów doktorantom przyjętym do szkoły doktorskiej w ramach Programu HORYZONT 2020.

 

Minister W. Murdzek zwiedził też nową siedzibę Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki UZ, której budowa była współfinansowana przez MNiSW. Siedziba Instytutu została oddana do użytku w październiku ub.r., a mieści się w niej dzisiaj m.in. 15 nowoczesnych laboratoriów. Obejrzał Środowiskowe Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Przetwarzania Sygnałów oraz Laboratorium Wysokich Napięć i Nadprzewodnictwa.

 

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego składa się z trzech zakładów: Zakładu Automatyki Przemysłowej i Energoelektroniki, Zakładu Systemów Elektroenergetycznych oraz Zakładu Informatyki Stosowanej i Elektroniki.

 

W Instytucie zatrudnionych jest 28 osób, jednak jak na tak małą jednostkę może się on pochwalić spektakularnymi osiągnięciami w zakresie transferu aktualnych osiągnięć naukowych do gospodarki. W ramach projektów finansowanych przez NCBR Instytut jako konsorcjant, brał udział w pracach, których efektem było m.in. zbudowanie pierwszego w kraju energetycznego magazynu energii o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh, systemu ładowania statków z nabrzeży portowych napięciem średnim o mocy 6,6 MW, nadprzewodnikowego ogranicznika przepięć, obecnie realizowany jest również magazyn energii dla trakcji kolejowej o mocy 6 MW.

 

Funkcjonujące w ramach Instytutu Laboratorium Środowiskowe Kompatybilności Elektromagnetycznej uzyskało dofinansowanie MNiSW na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego w ramach programu SPUB. W tym laboratorium są obecnie realizowane dwa projekty H2020 w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie: SCENT oraz ETOPIA. Celem projektów European Joint Doctorate jest stworzenie europejskich sieci kształcących doktorantów oraz nadawanie wspólnego stopnia doktora. W ramach projektu SCENT wspólny doktorat będzie nadawany przez Uniwersytet Zielonogórski, University of Twente oraz University of Nottingham, w projekt ETOPIA dodatkowo zaangażowane są Politechnico di Milano, Leibnitz University Hanover oraz University of Craiova.

 

Pracownicy Instytutu kształcą studentów na kierunkach elektrotechnika, automatyka i robotyka oraz informatyk. W ramach licznych projektów wspierają również działalność B+R lokalnych i krajowych liderów branży automatyki, elektroniki i elektrotechniki.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT