Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał nagrody dwojgu naukowcom z UZ

12 października 2020 r.

W ubiegłym tygodniu dotarła na Uniwersytet Zielonogórski  informacja o tym, że minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, przyznał nagrody z inicjatywy własnej za znaczące osiągnięcia w zakresie  działalności organizacyjnej II stopnia dwojgu naukowcom z naszej uczelni. Uczynił to zgodnie z  rozporządzenie MNiSW z 23.01 2019 r. (poz.182). Nagrody otrzymali:  prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium Medicum oraz prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ.  

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznaje nagrody z inicjatywy własnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej. W przypadku tej ostatniej wyróżnienia są przyznawane za:

a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:

– prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,

– opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.

 

prof. M. Zabel stojące.jpg dyplom prof. M. Zabel wł..jpg prof. H.Paluszkiewicz wł..JPG dyplom prof. H. Paluszkiewicz-1.jpg
Prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel. Fot. Marek Lalko. Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz. Fot. Archiwum prywatne.


Serdecznie gratulujemy przyznanych wyróżnień.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT