Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Mister Budowy dla Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ

14.07.2014 r.

 

Budynek dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał tytuł LUBUSKIEGO MISTERA BUDOWY – w edycji 2013, w konkursie na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego w kategorii adaptacje i remonty.

Jest to już dziewiąty Lubuski Mister Budowy dla uczelnianego obiektu. Gala, podczas której zostanie wręczona statuetka, odbędzie się we wrześniu w zielonogórskiej Palmiarni.

 

 

Dotychczas uzyskane statuetki Lubuskiego Mistera Budowy dla obiektów zielonogórskich uczelni:

1997 - w kategorii budownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej:

Hotel asystenta WSP w Zielonej Górze, ul. Prosta 6;

1997 - w kategorii budownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej (wyróżnienie):

budynek dydaktyczny Kolegium Neofilologii WSP Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71A;

2001 - w kategorii budownictwo użyteczności publicznej:

Dom Studencki C-8D w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego;

2002 - w kategorii budynki przemysłowe i użyteczności publicznej:

budynek dydaktyczny Wydz. Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Prof. Z. Szafrana 4A;

2006 - w kategorii obiekty użyteczności publicznej:

Budynek Laboratoryjno-Dydaktyczny Instytutu Budownictwa UZ ul. Prof. Z. Szafrana 1;

2009 - w kategorii adaptacje i remonty:

siedziba Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9;

2010 - w kategorii adaptacje i remonty:

Dom Studencki WCZEŚNIAK, al. Wojska Polskiego 67;

2013 - w kategorii budownictwo użyteczności publicznej:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71;

 

 

 

 

WEiT1.jpg WEiT2.jpg WEiT3.jpg WEiT4.jpg
fot. Kazimierz Adamczewski

 

 

O modernizacji WEIiT:

Do zmodernizowanej siedziby Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego pracownicy naukowi i administracja wprowadzili się ponownie we wrześniu 2013 r., a 1 października 2013 r. po rocznej przerwie, rozpoczęli zajęcia studenci. Koszt remontu budynku dydaktycznego wyniósł 27 240 870,27 PLN. Środki w kwocie 22 411 128,87 PLN (85 proc.) pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Infrastruktura szkolnictwa wyższego, do tego 15 proc. z budżetu państwa, czyli 3 954 904,56 PLN i wkład własny UZ w wysokości 874 839,84 PLN (koszty niekwalifikowalne).

Starania o pieniądze trwały 5 lat, remont – rok. Co się zmieniło w obiekcie? Najłatwiej byłoby powiedzieć co się nie zmieniło – bo tak naprawdę to niezmieniona została chyba tylko konstrukcja budynku. Cała reszta została praktycznie wyburzona i zbudowana od początku. Rozebrano m.in. fasady obiektu i fasady łącznika od strony zachodniej; rozebrano wszystkie kanały wentylacyjne oraz instalacyjne; rozebrano ściany działowe oraz okładziny z płytek; wymieniono kanały instalacyjne; zdemontowano sufity podwieszane; całkowicie zdemontowano instalacje w tym instalację odgromową; zdjęto z dachu  papy izolacyjne; rozebrano wszystkie kominy; zdemontowano 4 stare dźwigi osobowe. Przez wiele miesięcy, w czasie trwania prac, studentów z Kampusu A straszył szkielet remontowanego budynku, nie bez kozery zresztą nazywany przez nich „szkieletorem”.

Dzisiaj to właściwie nowy obiekt, w którym pracownicy i studenci mają do dyspozycji 5 dużych sal wykładowych o powierzchni 733,6 m2 mogących pomieścić łącznie 516 osób. Na pomieszczenia administracyjne (tj. gabinety dziekana, prodziekanów, dyrektorów instytutów, dziekanat, sekretariaty) przeznaczono łączną powierzchnię 496,9 m2. Budynek posiada 4 sale komputerowe o łącznej powierzchni 80 m2, przeznaczone dla 24 osób, 3 sale seminaryjne o łącznej powierzchni 150 m2 mogące pomieścić 75 osób, 2 sale konferencyjne o powierzchni 93 m2, 6 pracowni specjalistycznych o powierzchni 127,3 m2 przeznaczone dla 28 osób. W budynku mieścić się będzie 39 sal laboratoryjnych (tj. elektroniczne, komputerowe, CAD, Cisco, techniki cyfrowej, systemów informatycznych, cyfrowych technik satelitarnych, techniki mikroprocesorowej) o powierzchni łącznej 1960 m2, z których jednocześnie może korzystać 736 użytkowników. W budynku znajdują się również 3 pokoje informatyczno-serwisowe o powierzchni 57,8 m2. Kadra dydaktyczna ma do swojej dyspozycji 75 pokoi pracowniczych o powierzchni łącznej 1329,6 m2.

Zakres prac objął też wstępne wyposażenie budynku. W ramach wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych zakupione zostały meble oraz żaluzje okienne. Budynek został wyposażony zgodnie z wymaganiami współczesnej dydaktyki, zapewniając dostęp do nowoczesnych sal o wysokim standardzie, z powszechnie dostępnym szerokopasmowym Internetem. Liczba sal dydaktycznych pozwoli na dostosowanie planów zajęć i konsultacji w taki sposób, by poprawić efektywność i komfort studiowania.

Modernizację budynku wykorzystano także do dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Usunięto wszelkie bariery architektoniczne, zamontowano odpowiednie windy, toalety, itp. udogodnienia. Tym samym jeden z ostatnich już obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego stał się w pełni dostępny dla studentów niepełnosprawnych ruchowo.

 

Budynek dydaktyczny WEIiT po przebudowie:

•             kubatura budynku – 45 668,6 m3;

•             łączna powierzchnia użytkowa budynku – 9 861,6 m2 (z tej powierzchni na potrzeby AIP została przebudowana i przekazana do użytku w 2006 r. powierzchnia użytkowa 1 119 m2. W 2013 r. przebudowana została powierzchnia użytkowa 8 742,6 m);

•             powierzchnia zabudowy – 1 812,30 m2;

•             powierzchnia ogólna – 10 261,90 m2;

•             powierzchnia całkowita – 12 314,28 m2.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT