Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Młodzi naukowcy na START – rusza konkurs o prestiżowe stypendia FNP

17 września 2019 r.

bannery_strona_2-2.jpg

Do 31 października br. najzdolniejsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. To stypendium potrafi zmienić życie – mówi jedna z dotychczasowych laureatek.


START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w często niełatwych początkach kariery naukowej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy badawczej. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. 


Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy „w nauce”. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej - mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Młodzi naukowcy na wczesnych etapach kariery często stoją przed pytaniem: co dalej? START pomaga w podjęciu tej decyzji. Sama wiem, jak bardzo to stypendium potrafi zmienić życie, bo kiedyś dostałam taką szansę. To jest prawdziwa trampolina do naukowej kariery – mówi dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, stypendystka START z Politechniki Wrocławskiej.

 

Banner FB_post-1.jpg

Do konkursu o stypendium START mogą przystąpić badacze z całej Polski reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest dokonywana przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny.


W programie START wyróżniamy najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna - wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów – mówi dr Tomasz Perkowski, wiceprezes FNP.


Poza rocznym stypendium, w programie można również uzyskać środki na kilkudniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. Wybrani stypendyści mają też szansę na udział w elitarnym spotkaniu z laureatami Nagrody Nobla. 


Nabór wniosków do konkursu START 2020 jest już otwarty. Wnioski można składać do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku.


Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2019 r. włącznie FNP przyznała 3 636 stypendiów na kwotę ponad 81,5 mln zł.


Stypendia w konkursie 2020 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnerów programu: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundację PZU, a także firmy laureatów programu START: SensDX i Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej Dawida Nidzworskiego oraz Neurodevice Pawła Solucha. Ponadto stypendia zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat  1 proc. podatku dochodowego.
 

*                 *                *
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów naukowcom, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT