Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Młodzież w działaniu – spotkanie informacyjne

23.05.2014 r.

młodzież.jpg

 

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogorskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w programie "Młodzież w działaniu" na spotkanie informacyjne.

27 maja br., (wtorek), godz. 9.45, aula H, bud. Neofilologii, Kampus B.

 

"Youth and Brussels Based Regions" to europejski projekt realizowany w partnerstwie przez regiony Abruzję (Włochy), Województwo Lubuskie, Prešov (Słowacja) oraz Dubrownik - Neretwę (Chorwacja). Projekt został zaakceptowany przez Komisję Europejską i finansowany jest ze środków unijnych w ramach programu „Młodzież w działaniu“. 

Celem projektu jest wysłanie/przyjęcie 80 młodych ludzi z regionów uczestniczących w projekcie do Brukseli w ciągu 24 miesięcy. 

Realizacja projektu rozpocznie się 1 maja 2014 roku i będzie łączyć WOLONTARIAT EUROPEJSKI (EVS)  oraz MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY (TYE). Pierwsza tura przyjęcia wolontariuszy EVS planowana jest na wrzesień 2014 roku. 

Beneficjenci tego niestandardowego i nieformalnego kształcenia zostaną wybrani, w przypadku Europejskiego Wolontariatu, wśród młodych zarówno uczących się, pracujących jak i bezrobotnych w wieku od 18 do 30 lat, w przypadku Międzynarodowych Wymian Młodzieży  również wśród młodych zarówno uczących się, pracujących jak i bezrobotnych w wieku 18-25 lat. 

W ramach projektu pokryte zostaną następujące koszty pobytu młodych ludzi w Brukseli: koszty podróży z i do Brukseli, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty transportu publicznego w Brukseli. W przypadku EVS również określona kwota tzw. “kieszonkowego”. 

Selekcja uczestników przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadami programu “Młodzież w działaniu”. Każdy z potencjalnych zainteresowanych może uczestniczyć w projekcie. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego (angielskiego bądź francuskiego) oraz duża motywacja będą głównym kryterium wyboru uczestników. 

Ci, którzy zostaną wybrani i wezmą udział w działaniach w Brukseli (22 osoby z Abruzji, 20 osób z Kraju Preszowskiego, 20 osób z Województwa Lubuskiego oraz 18 z Dubrownika-Neretwy), będą mieli możliwość bliższego przyjrzenia się nie tylko europejskim wyborom oraz zmianie Komisji Europejskiej i innych europejskich organów takich jak na przykład Komitet Regionów, ale także szansę śledzenia codziennych prac unijnych instytucji i podmiotów, sześciomiesięcznej Włoskiej Prezydencji oraz przysłużą się do szerzenia świadomości o Unii Europejskiej wśród swoich rówieśników w regionach w stworzonej „społeczności internetowej”.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT