Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata – konferencja na UZ

 

 

13 lutego 2018 r.

uz-wpps-logo-kwadrat.png

 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza w dniach  26-27 lutego 2018 roku na  konferencję naukową pod hasłem: Możliwości i uwarunkowania adaptacji człowieka do wyzwań współczesnego świata oraz Śródroczną Konferencję Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka (PSPRC). Odbędzie się ona w auli C budynku A-16 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Woj. Polskiego 69.

 


Program

 

Poniedziałek 26 lutego

 

Godz. 15.00 OBIAD

Godz. 15.30 POSIEDZENIE ZARZĄDU PSPRC

Godz. 19.00 – Kolacja w restauracji Figaro


 

Wtorek, 27 lutego 2018

 

Część I: Godz. 10 – 11.30

Rozpoczęcie konferencji:

Dyrektor Instytutu Psychologii: dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ,

Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

Adrianna Grabizna: Zdolność do mentalizowania w kontekście teorii dziedziczenia.

Tomasz Misiuro: W poszukiwaniu struktury cech osobowości zawartej w leksykonie języka polskiego – badania psycholeksykalne w nurcie nierestrykcyjnej selekcji deskryptorów osobowych.

Anna Mróz: Osoby intelektualnie nietypowe w perspektywie rozwojowo-adaptacyjnej.


DYSKUSJA


Godz. 11.45 – 12.00  PRZERWA KAWOWA


Część II: Godz. 12.00 – 14.00

 

Magdalena Kolańska, Oleg Gorbaniuk, Monika Bendyk, Dominika Kozołubska: Wymiary porównywania się nastolatków z typowymi użytkownikami marek.

Joanna Hadzicka: Rola babci/dziadka z perspektywy osoby pełniącej tę rolę: wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne.

Dorota Niewiedział: Wybrane  uwarunkowania adaptacji do wdowieństwa starzejących się kobiet.

Konrad Opaliński: Doświadczanie odosobnienia przez uczestników wyprawy polarnej.
 

DYSKUSJA

 

PODSUMOWANIE

 

Godz. 14.00 OBIAD

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT