Nabór do programów stypendialnych rządu francuskiego

 

Dział Współpracy Naukowej i Uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce ogłasza nabór do programów stypendialnych rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2014/2015. Wnioski można składać do 10 marca 2014 r., do następujących programów:

Master 2

Doktorat typu cotutelle
 

Programy te, przeznaczone dla polskich studentów, którzy kształcili się we Francji nie dłużej niż 12 miesięcy, mają na celu ożywienie wymiany naukowej pomiędzy Polską a Francją. Różne programy stypendialne są opisane na stronie::
 

Stypendium doktoranckie cotutelle pokrywa koszty trzech pobytów polskiego doktoranta we Francji, w ramach umowy cotutelle. Długość każdego pobytu wynosi maksymalnie 5 miesięcy w roku akademickim, do października do marca, w czasie trzech lat trwania stypendium. Ponieważ w Polsce na doktorat przeznacza się na ogół cztery lata, to wnioski o przyznanie stypendium cotutelle często składają kandydaci po pierwszym roku studiów doktoranckich.
 

Stypendium obejmuje zwłaszcza:

Zwrot kosztów studiów (do wysokości 610 euro);

Ubezpieczenie społeczne stypendysty;

Prawo do miejsca w hotelu uniwersyteckim;

Comiesięczne świadczenie w wysokości 770 euro/miesiąc.
 

Aczkolwiek wszystkie dyscypliny nauki są brane
Pod uwagę brane są wszystkie dyscypliny nauki, jednak w roku 2014/2015  priorytetowo będą traktowane następujące dziedziny: energetyka (energetyka atomowa, oparta na kopalinach i odnawialne źródła energii), zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka atomowa, astronomia, nauki biologiczne i badania nad rakiem, biotechnologie, technologie IT.

Kandydaci składają kompletną dokumentację. Wniosek można pobrać ze strony Instytutu francuskiego:
 

Skompletowane dokumenty należy przesłać najpóźniej do 10 marca 2014 r., do ambasady, która zorganizuje w swojej siedzibie komisje stypendialne złożone z ekspertów z danych dziedzin. Komisje oceniać będą kandydatów, ich projekty i wnioski, w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana w maju. Opiekę nad stypendystą będzie sprawowała ambasada Francji wspólnie z operatorem stypendiów, Campus France.

Programy stypendialne, o których mowa przyczyniają się do ożywienia kontaktów naukowych na wysokim poziomie pomiędzy Polską a Francją oraz są doskonałym sposobem na rozpoczęcie lub pobudzenie współpracy pomiędzy laboratoriami badawczymi działającymi w obu krajach.
 

Odpowiedź na większość pytań można również znaleźć na stronie::


 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT