Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nagroda im. Artura Rojszczaka dedykowana wyróżniającym się młodym uczonym

statuetka właściwa.jpg

Od 2015 roku nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy piękna statuetka autorstwa Martyny Ceglińskiej. Fot. http://klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Po raz dwunasty Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs o nagrodę imienia Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.

 


Istnieje wiele programów przyznających nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i rzadko są nagradzane. Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych — wartości, których uosobieniem był nasz Kolega.

 


Intencje, jakie nam przyświecały podczas ustanawiania Nagrody, kapitalnie odczytał profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu: Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem — zgodnie z Regulaminem — Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi więc nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o aktywne postawy, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc nie zawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.

 


Pragniemy, aby nagroda im. Artura Rojszczaka promowała Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz jej osiągnięcia. Ponieważ każdy z nas dostąpił zaszczytnego wyróżnienia, jakim było przyznanie stypendium FNP chcemy, aby cząstka tego, co otrzymaliśmy, stała się wsparciem tej jedynej w swoim rodzaju instytucji działającej w Polsce.

 


Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie własnych informacji i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2017 roku. Regulamin nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu: http://www.klub-fnp.pl .

 


Tomasz Klimczuk — opiekun Nagrody

NagrodaArtura@ksz-fnp.org
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, tel. 58 348 66 11.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT