Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendium MNiSW dla studentki pedagogiki UZ

monika kaczmarczyk.jpg

 

Monika Kaczmarczyk, studentka II roku studiów stacjonarnych na kierunku  Pedagogika (specjalność - resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym) otrzymała Stypendium Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014.

Monika Kaczmarczyk jest od 4 lat przewodniczącą dwóch kół naukowych: Penitencjarne Koło Naukowe Studentów UZ PRISON oraz Kiwanis Junior New way Zielona Góra.

Jednocześnie studentka jest słuchaczem studiów podyplomowych o specjalności: terapia zaburzeń zachowań wśród adolescentów i osób dorosłych.

Przez okres studiów  Monika Kaczmarczyk uczestniczyła czynnie w konferencjach naukowych krajowych oraz międzynarodowych wygłaszając referaty z zakresu resocjalizacji, przestępczości, więziennictwa i innych patologii społecznych.

Monika Kaczmarczyk jest osobą kreatywną, operatywną i charyzmatyczną, która jest wzorem do naśladowania dla innych studentów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT