Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nagroda PAN dla doktoranta z Uniwersytetu Zielonogórskiego

26.05.2014 r.

Wolfgang Brylla 2.jpgOddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu rozstrzygnął II edycję konkursu dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2013 r. Laureatem w obszarze nauk humanistycznych i społecznych został dr Wolfgang Brylla z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrodę w wys. 4 tys. zł otrzymał za rozprawę doktorską pt. Berlin als Raum. Hans Falladas erzählte Großstadt. Doktorat Wolfganga Brylla był pierwszym nadanym przez Uniwersytet Zielonogórski w dyscyplinie literaturoznawstwo, a rozprawa została wyróżniona przez Radę Wydziału Humanistycznego UZ.

Już po raz drugi doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego sięga po laur w konkursie poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. W ub. roku, w pierwszej edycji konkursu PAN, laureatem został dr Andriej Kotin, również z Instytutu Filologii Germańskiej UZ.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu, odbędzie się w ramach otwartej części Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu 5 czerwca br. Podczas sesji, laureaci II edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2013 wygłoszą krótkie wykłady. Dr Wolfgang Brylla wygłosi wykład pt. Berlin w powieściach Hansa Fallady.

 

Nagrody są przyznawane w pięciu obszarach:


1.            w obszarze nauk humanistycznych i społecznych,


2.            w obszarze nauk biologicznych i rolniczych,


3.            w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi,


4.            w obszarze nauk technicznych,


5.            w obszarze nauk medycznych.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda przyznawana jest za oryginalne osiągnięcia badawcze doktoranta, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie. Do konkursu mogła przystąpić osoba, która w roku poprzedzającym złożenie wniosku przygotowywała rozprawę doktorską w instytucji naukowej zlokalizowanej w województwie wielkopolskim lub lubuskim i nie ukończyła 30 lat w chwili składania wniosku. Wnioskodawca mógł zgłosić do konkursu tylko jedną oryginalną opublikowaną pracę twórczą (lub monografię).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT