Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nagroda Siemensa dla dr inż. K. Arkusz z Uniwersytetu Zielonogórskiego

15 maja 2015 r.

 

arkusz_k.jpg

 

 

Katarzyna Arkusz z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała Nagrodę Siemensa za pracę doktorską Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/Ti02. – poinformowała PAP – Nauka w Polsce.

Jest to już druga nagroda dla przedstawiciela Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2012 r. Zbigniew Rotkiewicz - student Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji został laureatem nagrody Siemensa na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie wykorzystania automatyki Siemens – Nagroda dla Absolwenta.

 

Nagroda Siemensa jest przyznawana corocznie, od 1995 roku na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Warszawską, ustanowiona została Nagroda Siemensa dla polskich naukowców i zespołów badawczych. Celem jej jest promocja wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych.

 

Laureatami XX Edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa zostali Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej.

W V edycji konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów zwyciężyli absolwenci Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Poznańskiej.

Nagrodę badawczą przyznano zespołowi badawczemu z Politechniki Warszawskiej.

 

 

 Źródło  - PAP - Nauka w Polsce

 

 

Dr inż. Katarzyna Arkusz

Z Uniwersytetem Zielonogórskim związana jest od 2007 roku - początkowo jako studentka kierunku inżynieria biomedyczna, obecnie jako pracownik naukowy Zakładu Inżynierii Biomedycznej.

Główny nurt badań naukowych realizowanych przez dr inż. Katarzyne Arkusz  skupiony jest wokół biosensorów. Podczas stypendium Erasmus (University of Cambridge, 2009) opracowała metodę elektrochemicznego wykrywania wirusa HIV, za którą została wyróżniona nagrodą EPMA-AWARD 2010. Następnie (2011-2012 r.) jako główny wykonawca w projekcie MNT-ERA.NET Sensory na bazie Ti/nanostrukturalnyTiO2 do zastosowań medycznych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Elżbiety Krasickiej-Cydzik prowadziła badania nad opracowaniem elektrochemicznego biosensora na nowym podłożu nanotubularnego ditlenku tytanu.

W 2012 r. została laureatką programu MNiSW Diamentowy Grant. Jako kierownik i jednocześnie główny wykonawca projektu pt. „Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2” opracowała dwa rodzaje elektrochemicznych immunosensorów do oznaczania kombinacji trzech cytokin: interleukiny-6 (IL-6), interleukiny-8 (IL-8) oraz czynnika martwicy nowotworów (TNF) na podłożu Ti/TiO2.

Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie rozprawy doktorskiej, której promotorem była prof. dr hab. inż Elżbieta Krasicka-Cydzik. Publiczna obrona odbyła się 11.10.2014 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. 30.10.2014 r. uzyskała  tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - z wyróżnieniem.

 

Wykształcenie:

2014 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,  doktor nauk technicznych z dyscypliny biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

2011 - 2012 Uniwersytet Zielonogórski,  Wydział Mechaniczny

 Kierunek: Inżynieria biomedyczna (studia II stopnia)

2008 - 2012 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka (studia I stopnia) Specjalizacja: Inżynieria systemów mikroinformatycznych

2007 - 2011 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny  Kierunek: Inżynieria biomedyczna (studia I stopnia) Specjalizacja: Biomechanika i biomateriały w medycynie

 

Członkostwo:

- od 2013 Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu (obecnie z-ca prezesa)

- od 2012 Bioelectrochemical Society

- od 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne

- od 2010 European Association for Predictive, Preventive & Personalised Medicine

- 2009-2011  Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego

- od 2008 Koło Naukowe BiomedUZ (obecnie opiekun Koła)

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT