Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nagrody Literackie przyznane!

28 listopada 2022 r.

 

DSCF72~1.JPG

Gala Literacka w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; fot. A. Błażyńska

Podczas piątkowej (25 listopada 2022 r.) Gali Literackiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wręczono po raz trzynasty Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza i po raz siódmy Zielonogórską Nagrodę Literacką „Winiarka”, przyznawane przez zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich i Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

 

Kapituła pod przewodnictwem prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznała Nagrodę Literacką  im. A. K. Waśkiewicza Zofii Mąkosie za dwutomową powieść "Makowa spódnica". Obok pisarki z Kargowej nominowani do Nagrody byli: Beata Patrycja Klary (Gorzów Wlkp.) i Czesław Markiewicz (Zielona Góra). Na konkurs napłynęło 31 książek: 20 tomów poezji i 10 powieści oraz antologia wierszy. Z kolei Jury pod przewodnictwem dr hab. Ryszarda Zaradnego, prof. UZ postanowiło uhonorować Zielonogórską Nagrodą Literacką „Winiarka” reportażystę i eseistę Mirosława Kulebę, a w kategorii zespołowej wydawnictwo Pro Libris działające przy zielonogórskiej Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida. Oddział ZLP już po raz czwarty przyznał także Laury Literackie im. Janusza Koniusza, które tym razem powędrowały do Agnieszki Moskaluk – prezeski Oddziału ZLP w Gorzowie Wlkp. i redaktorki naczelnej „Pegaza Lubuskiego” i Jerzego Beniamina Zimnego – redaktora naczelnego kwartalnika „ReWiry” i wiceprezesa Oddziału ZLP w Poznaniu. Rozstrzygnięto ponadto Konkurs Literacki o Tematyce Zielonogórskiej organizowany przez TMZG „Winnica”, któremu przewodniczył pisarz i publicysta Alfred Siatecki. Jury nominowało trzy osoby, a laureatem został Marcin Mielcarek z Zielonej Góry, który w nagrodę otrzyma możliwość wydania książki. 
 

Podczas Gali Literackiej wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak wręczył odznaczenia państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dr hab. Ryszard Zaradny – wiceprezes TMZG „Winnica”, Brązowe Krzyże Zasługi – Alicja Błażyńska i Katarzyna Rabiej, medal brązowy Zasłużony dla Kultury Gloria Artis otrzymał prezes TMZG „Winnica” Ryszard Błażyński i Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymały Halina Bohuta-Stąpel i Maria Szafran.
 

Odbyła się również promocja najnowszych numerów czasopism „Na Winnicy” pod redakcją Alfreda Siateckiego i „Pasje Literackie” pod redakcją Marcina Radwańskiego, promocja almanachu literacko-fotograficznego ZLP „Zielona Góra w poezji i prozie” pod red. Haliny Bohuty-Stąpel i Roberta Rudiaka oraz książki „Maszyna snów” Igora Myszkiewicza, a także kiermasz książek.


Wystąpił zespół muzyczny „Czwórka z Piątki”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Wydarzenie współorganizowali: Związek Literatów Polskich, oddział w Zielonej Górze, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica".

 

DSCF7197 prof. Małgorzata Mikołajczak i dr Robert Rudiak ogłaszają wyniki konkursu o Nagrodę A.K. Waśkiewicza.jpg DSCF7088 dr hab. Ryszard Zaradny otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi od wicewojewody dr. Wojciecha Perczaka.jpg DSCF7176 dr Andrzej Buck otrzymuje od Ryszarda Błażyńskiego Zielonogórską Nagrodę Literacką Winiarka.jpg
1. prof. Małgorzata Mikołajczak i dr Robert Rudiak ogłaszają wyniki konkursu o Nagrodę A.K. Waśkiewicza; fot. A. Bażyńska 2. dr hab. Ryszard Zaradny otrzymuje Srebrny Krzyż Zasługi od wicewojewody dr. Wojciecha Perczaka; fot. A. Błażyńska 3. dr Andrzej Buck otrzymuje od Ryszarda Błażyńskiego Zielonogórską Nagrodę Literacką Winiarka; fot. A. Błażyńska
DSCF7289 dr Mirosława Szott i prof. Małgorzata Mikołajczak - członkinie Kapituły i Mirosłąw Kuleba.jpg DSCF7285 dr Andrzej Buck - redaktor naczelny Pro Libris i Ewa Mielczarek - sekretarz redakcji.jpg DSCF7255 Igor Myszkiewicz z nagrodą za zwycięstwo w 2021 r. w konkursie Winnicy o tematyce zielonogórskiej.jpg
1. dr Mirosława Szott i prof. Małgorzata Mikołajczak - członkinie Kapituły i Mirosłąw Kuleba; fot. A. Błażyńska 2. dr Andrzej Buck - redaktor naczelny Pro Libris i Ewa Mielczarek - sekretarz redakcji; fot. A. Błażyńska 3. Igor Myszkiewicz z nagrodą za zwycięstwo w 2021 r. w konkursie Winnicy o tematyce zielonogórskiej; fot. A. Błażyńska
DSCF7319 Zofia Mąkosa - laureatka Nagrody Literackiej im. A. K. Waśkiewicza 2022.jpg DSCF7273 Mirosław Kuleba laureat Zielonogórskiej Nagrody Literackiej Winiarka 2022.jpg DSCF7257 Marcin Mielcarek laureat Konkursu Winnicy o tematyce zielonogórskiej 2022.jpg
1. Zofia Mąkosa - laureatka Nagrody Literackiej im. A. K. Waśkiewicza 2022; fot. A.Błażyńska 2. Mirosław Kuleba laureat Zielonogórskiej Nagrody Literackiej Winiarka 2022; fot. A. Błażyńska 3. Marcin Mielcarek laureat Konkursu Winnicy o tematyce zielonogórskiej 2022; fot. A. Błażyńska
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT