Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nagrody Naukowe POLITYKI - konkurs dla młodych naukowców

7 kwietnia 2021 r.

 

Nagrody Naukowe POLITYKI_2021.jpg

 

 

Fundacja Tygodnika POLITYKA od dziś zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.
Piętnastu finalistów ogłoszonych zostanie na łamach POLITYKI 15 września, zaś nazwiska pięciorga stypendystów i dziesięciorga laureatów nagród finałowych poznamy w październiku.


Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i odesłanie go drogą elektroniczną do 13 czerwca 2021 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl

 

 

 

 


Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.


Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów. Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.


W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni naukowcy i znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału.


Od 2011 roku wyłonieni przez Kapitułę I stopnia finaliści konkursu poddawani są ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną), do której zapraszane są osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Kapituła wskazuje pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.


Informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie polityka.pl/stypendia***

 

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.


Przez 20 lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników „Polityki”, którzy wpłacali na program stypendialny 1% podatku, Fundacja wsparła 332 naukowców kwotą ponad 6 mln 600 tys. zł.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT