Najweselszy barak w obozie - wykład popularno-naukowy na UZ

12 stycznia 2015 r.

 

W najbliższy piątek, 16 stycznia 2015 r. o godz. 13.)) w auli B Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 (Kampus B) odbędzie się kolejny wykład z cyklu WIEK XX BEZ TAJEMNIC pt. Najweselszy barak w obozie. Polska Edwarda Gierka a Zachód. Prelegentem będzie dr Radosław Domke z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UZ.

 

Od października 2014 r. Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi stały cykl otwartych wykładów pt. Wiek XX bez tajemnic. Tematy wystąpień, przedstawiane są przez badaczy o uznanym dorobku naukowym i popularnonaukowym i dotyczą szerokiej gamy wydarzeń i procesów z zakresu najnowszej historii Polski, Europy i świata. Prelekcje adresowane są do uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego, studentów, ale również wszystkich osób, które są zainteresowane szeroko pojętymi dziejami XX stulecia.

Każdemu wykładowi, trwającemu ok. 1 godziny, towarzyszy projekcja multimedialna oraz prezentacja najnowszej literatury odnoszącej się do przedstawianego problemu. Przewidziano także czas na ewentualne pytania do prelegenta i dyskusję. Spotkania organizowane są raz w miesiącu, zawsze w piątki o godz. 13.oo w Kampusie „B” Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69). Dotychczas odbyły się dwa spotkania:

1.  Czy granica polsko-niemiecka była bezpieczna w XX wieku? (24 października 2014 r.) – prof. dr. hab. Czesław Osękowski;

2. Największy protest w PRL w latach 1956-1968? Wydarzenia zielonogórskie 1960 roku (28 listopada 2014 r.) – dr Tadeusz Dzwonkowski;

 

Wkrótce odbędą się kolejne wykłady, m.in.: Rysy na pomniku - kilka słów o generale Sikorskim i polskich władzach emigracyjnych (dr Ireneusz Wojewódzki), Rok 1956 w Polsce – odwilż, sowiecka interwencja i powrót Władysława Gomułki (prof. dr hab. Robert Skobelski), Czy muzyka może być narzędziem totalitaryzmu? Między pieśnią masową a Lagerkapelle (dr Rafał Ciesielski).

 

Organizatorzy cyklu mają nadzieję, że ich propozycja  stanie się ciekawym urozmaiceniem i wzbogaceniem programu szkolnego i akademickiego w zakresie dziejów najnowszych, a wszystkim innym pasjonatom historii ułatwi zgłębienie wielu interesujących problemów.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT