Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów z najwyższymi osiągnięciami sportowymi

NRA- logo (1).jpg

NARODOWA REPREZENTACJA AKADEMICKA – III EDYCJA 
 

Narodowa Reprezentacja Akademicka to projekt wsparcia procesu kształcenia studentów – sportowców, który ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych przeznaczonych dla studentów –  sportowców będących w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych jest realizowany w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą godzin na danego studenta- sportowca. 
 

Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student –sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, studiach pierwszego lub drugiego stopnia, do momentu ich ukończenia. Środki finansowe zagwarantowane w budżecie ministra edukacji i nauki kierowane są bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.
 

Termin realizacji zadania: 1.06 2022 r. – 31.12.2022 r.

 

Na realizację zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dotację w wysokości 99 000 zł.

 

Studenci- sportowcy objęci wsparciem w ramach programu to: 
 

- Natalia Dominiak – pięciobój nowoczesny (kier. wychowanie fizyczne), 

- Maja Jarosińska – strzelectwo sportowe (kier. biotechnologia),

- Kamil Kasperczak – pięciobój nowoczesny (kier. wychowanie fizyczne),

- Krystyna Kleszcz – gimnastyka, trampolina (kier. ekonomia), 

- Łukasz Popławski – gimnastyka, trampolina (kier. wychowanie fizyczne).

 

Koordynatorem projektu jest dr Bartłomiej Hes (WNB).


Tutorami (opiekunami dydaktycznymi) w projekcie są: dr Grażyna Biczysko (WNB), dr Paweł Szudra (WEZ) oraz dr Sylwia Andrzejczak- Grządko (WNB).

.

plakat A3 dofinansowanie ze srodkow budzetu panstwa_student-sportowiec.jpg

NARODOWA REPREZENTACJA AKADEMICKA to projekt wsparcia procesu kształcenia studentów z najwyższymi osiągnięciami sportowymi, który umożliwia realizowanie równoległej kariery: sportowca i studenta. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, studiach pierwszego lub drugiego stopnia, do momentu ich ukończenia. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Edukacji i Nauki kierowane są bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

 

Uniwersytet Zielonogórski jest jedną z 38. uczelni, które zakwalifikowały się do II edycji projektu realizowanej w 2021 roku. Wsparciem objęto 5 studentów-sportowców, z Wydziału Nauk Biologicznych kierunek wychowanie fizyczne: Natalię Dominiak, Kamila Kasperczaka, Natalię Wólczyńska, Macieja Wyskiela i z Wydziału Ekonomii i Zarządzania studentkę Ekonomii Krystynę Kleszcz.

 

 

Termin realizacji zadania: 15 lutego 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

 

Na realizację zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dotację w wysokości 95 040 zł

 

 

Koordynatorem projektu jest dr Ewa Skorupka (WNB), tutorami dr Bartłomiej Hes (WNB) i dr Paweł Szudra (WEiZ).

 

 

 

Logo_ministerstwo_poziom_PL.jpg NRA-logo.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT