Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów z najwyższymi osiągnięciami sportowymi

.

 

plakat A3 dofinansowanie ze srodkow budzetu panstwa_student-sportowiec.jpg

NARODOWA REPREZENTACJA AKADEMICKA to projekt wsparcia procesu kształcenia studentów z najwyższymi osiągnięciami sportowymi, który umożliwia realizowanie równoległej kariery: sportowca i studenta. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, studiach pierwszego lub drugiego stopnia, do momentu ich ukończenia. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Edukacji i Nauki kierowane są bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

 

Uniwersytet Zielonogórski jest jedną z 38. uczelni, które zakwalifikowały się do II edycji projektu realizowanej w 2021 roku. Wsparciem objęto 5 studentów-sportowców, z Wydziału Nauk Biologicznych kierunek wychowanie fizyczne: Natalię Dominiak, Kamila Kasperczaka, Natalię Wólczyńska, Macieja Wyskiela i z Wydziału Ekonomii i Zarządzania studentkę Ekonomii Krystynę Kleszcz.

 

 

Termin realizacji zadania: 15 lutego 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

 

Na realizację zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dotację w wysokości 95 040 zł

 

 

Koordynatorem projektu jest dr Ewa Skorupka (WNB), tutorami dr Bartłomiej Hes (WNB) i dr Paweł Szudra (WEiZ).

 

 

 

Logo_ministerstwo_poziom_PL.jpg NRA-logo.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT