Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

1 lipca 2019 r.

NCN_poziom dobre.jpg

Dzisiaj Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF). Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł.


ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań. Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.


Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). LAP ma na celu usprawnianie i przyspieszanie oceny wniosków w konkursach organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami. Zakłada, że w danej edycji konkursu pod względem merytorycznym wnioski oceniane są tylko przez jedną agencję partnerską zgodnie z przyjętymi w niej zasadami. W tej edycji konkursu ALPHORN rolę agencji wiodącej pełni SNSF (http://www.snf.ch/en/funding/projects/projects-in-all-disciplines/Pages/default.aspx).


Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemów elektronicznych mySNSF (SNSF’s web platform) https://www.mysnf.ch/login.aspx?returnurl=%2fdefault.aspx dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe oraz ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych  do NCN przez polskie zespoły naukowe. Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października br., zaś krajowe najpóźniej do 8 października br. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 r.


 

Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn .

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT