Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy

24 września 2015 r.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy:


OPUS 10 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;


PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;


SONATA 10 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;


POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy;


Termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 grudnia 2015 r.


Więcej informacji o konkursach na stronie NCN ::

oraz na stronie Działu Nauki::


Wnioski należy dostarczyć do Działu Nauki do 2 grudnia 2015 r.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT