Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nauki nigdy za wiele …

3 czerwca 2022 r.

laryngologia przed konf..jpg

Jeszcze przed otwarciem konferencji, w jej kuluarach rozpoczęły się ciekawe dyskusje. Fot. Kazimierz Adamczewski.

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi  zorganizowały sympozjum naukowo-szkoleniowe, podczas którego specjaliści z całej Polski rozmawiali o najnowszych rekomendacjach w leczeniu nowotworów głowy i szyi. Poruszano takie tematy jak: nowoczesne metody małoinwazyjnego leczenia chirurgicznego nowotworów głowy i szyi, wykorzystanie nowych technologii medycznych, a także nowoczesne algorytmy onkologiczne leczenia skojarzonego oparte na – radioterapii, chemioterapii oraz immunoterapii. Sympozjum było połączone z otwartym zebraniem naukowo-szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.
 


 Gości i uczestników sympozjum przywitał rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski mówiąc między innymi: Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim jest niezwykle młody. Pierwsi absolwenci ukończyli studia 2 lata temu. Sam fakt, że zechcieliście Państwo tutaj przyjechać i spotkać się w tak młodym ośrodku jest dla nas wielkim honorem i zaszczytem. Myślę, że to też świadczy o prawidłowym rozwoju Collegium Medicum i kierunku lekarskiego. Miejmy nadzieję, że za parę lat staniemy się takim ośrodkiem, który będzie promieniował na całą Polskę, a może nawet dalej. Na razie prosimy o pomoc w budowaniu naszego zielonogórskiego ośrodka.
 

 
Podczas wykładu otwierającego spotkanie dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ, kierownik Katedry Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej powiedział, że zielonogórski ośrodek ma szansę stać się nowoczesnym miejscem leczenia nowotworów głowy i szyi. Musi jednak spełnić kilka warunków: należy dokonać zmian logistycznych, zakupić nowoczesny sprzęt, żeby być przygotowanym do wykonywania rozległych zabiegów – dodał. Poza tym m.in. mówiono o: wyzwaniach stojących przed polskim „head and neck” w nadchodzących latach; co można zaproponować pacjentowi z niedosłuchem i chorobą onkologiczną w obszarze głowy i szyi; a także o chirurgii 3D jako użytecznym narzędziu w leczeniu nowotworów głowy i szyi.
 

laryngologia konf..jpg

Podczas konferencji. Fot. Kazimierz Adamczewski.

Podczas dwóch dni sympozjum warsztaty poprowadzili m.in wybitni specjaliści z zagranicy: prof. C.Rene Leemans  MD, Ph.D FRCS (Hon) - Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery at the VU University Medical Center, Amsterdam, prof. Mario M. Fernandez MD Ph.D – MD Anderson Cancer Center Madrid Head and Neck Surgery Service, mr Mriganka De, MBBS, FRCS – University Hospitals Birmingham.

 
Konferencja była efektem współpracy dwóch ośrodków akademickich – Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Katedry Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.Sympozjum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem w lubuskim środowisku lekarskim.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT