Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Naukowcy z UZ ekspertami Parlamentarnego Zespołu d/s zdrowia publicznego

12 kwietnia 2017 r.

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Zbigniew Izdebski oraz dr Krzysztof Wąż z Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali powołani do grona ekspertów Parlamentarnego Zespołu d/s zdrowia publicznego. Wzięli oni udział w posiedzeniu Zespołu, które poświęcone było tematowi Zdrowie prokreacyjne zaczyna się od edukacji.

 


W posiedzeniu uczestniczyli posłowie i senatorowie, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia z nowo powołanym podsekretarzem stanu Zbigniewem Królem, a także przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia i edukacji. Grono ekspertów zasiliły także prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska i  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta. 

 

 

Posiedzenie dotyczyło obecnego kształtu edukacji seksualnej i edukacji zdrowotnej w polskich szkołach w kontekście przemian w sferze aktywności seksualnej młodzieży oraz w kontekście ginekologii rozwojowej. Bardzo ożywiona, kilkugodzinna dyskusja była próbą znalezienia porozumienia ponad podziałami światopoglądowymi czy partyjnymi w sprawie kształtu edukacji seksualnej w polskich szkołach. Przedstawicieli MEN i MZ zobowiązano do zaprezentowania członkom komisji szczegółowych informacji w tej sprawie, także w kontekście zbliżającej się reformy systemu edukacji.

 


Parlamentarny Zespół d/s zdrowia publicznego tworzy 18 posłów i 2 senatorów, reprezentujących różne partie. Przewodniczącą Zespołu jest posłanka Beata Małecka-Libera, była wiceminister zdrowia.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT