NAWA zaprasza do udziału w dwóch programach – PROFESURA i STER

4 czerwca 2020 r.

nawa_pasek.jpg

Dnia 1 czerwca 2020 r.  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w dwóch programach wzmacniających umiędzynarodowienie uczelni i wspierających ich działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Oto one:Profesura Gościnna NAWA – celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. W ramach programu będzie możliwe zatrudnienie na okres od 36 do 48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym oraz stworzenie dla nich grupy projektowej. Szczegóły programu:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/profesura-goscinna-nawa-nowy-program-dla-naukowcow  .


STER umiędzynarodowienie szkół doktorskich – to program, którego celem jest systemowe wsparcie Szkół Doktorskich m.in.  w zakresie podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry dydaktycznej.  Szczegóły programu: 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kierunek-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich-nabor-do-programu-ster-otwarty  .W obu programach nabór wniosków będzie prowadzony do 31 lipca 2020 r.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT