Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

NCN ogłasza kolejny konkurs

11 maja 2020 r.

NCN_poziom dobre.jpg

Narodowe Centrum Nauki prowadzi obecnie nabór wniosków w konkursie POLS na projekty badawcze realizowane w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Zgłoszenia mogą składać naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którzy dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkali, nie pracowali i nie studiowali w Polsce, a także nie kierowali projektem badawczym realizowanym w Polsce. Celem konkursu jest wspieranie mobilności naukowców, a przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących badaczy przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych.


Konkurs POLS jest finansowany z funduszy norweskich, a budżet konkursu wynosi ponad 7 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można finansować: koszty wynagrodzeń zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich wynosi 25 proc. wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en   .

Do udziału w konkursie zaproszeni są naukowcy ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF https://osf.opi.org.pl/app/do 16 czerwca br. do godz. 16:00.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT