Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nie żyje dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

26.07.2019 r.

prof. Marek Furmanek cz. b..jpg

Fot. Kazimierz Adamczewski

Z głębokim bólem informujemy, że wczoraj, 25 lipca br. po ciężkiej chorobie zmarł dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Marek Furmanek, prof. UZ – dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

 


W 1982 roku M. Furmanek, po ukończeniu  elektroniki na Wydziale Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej oraz w Moskiewskim Instytucie Energetycznym podjął pracę na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W 1988 r. został zatrudniony w Instytucie Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdzie kierował m.in. Zakładem Zastosowań Technik Komputerowych. W 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie elektroniki w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika otrzymał w Rosyjskiej Akademii Nauk w 1999 r.


Od 2000 r. pracował w strukturach ówczesnego Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Był założycielem i kierownikiem funkcjonującej od 2001 r. Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych, a w latach 2012-2014 prodziekanem Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w latach 2014-2016, 2016-2019.


W pierwszej kadencji dziekańskiej prof. M. Furmanka, kierowany przezeń Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie socjologia, uruchomił studia na kierunku psychologia i pedagogika specjalna oraz studia doktoranckie w dyscyplinach pedagogika  i socjologia, pomyślnie przeszedł akredytację.  Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu pełnił rolę inkubatora dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. 


W prowadzonych badaniach prof. M. Furmanek zajmował się mediami w pedagogice i edukacji, technologiami informacyjnymi w oddziaływaniach pedagogicznych oraz mechanizmami medialnej komunikacji społecznej. Był autorem lub współautorem licznych prac naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym podręcznika akademickiego.


W latach 2004-2007 kierował pracami redakcji „Pedagogiki Mediów” i jej serii wydawniczej, wypromował 4 doktorów. Był członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego i Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.


Prof. M. Furmanek otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.


Pogrzeb prof. Marka Furmanka będzie miał charakter ściśle prywatny. Prosimy o uszanowanie woli Najbliższych, którzy proszą także o nieskładanie kondolencji.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT