Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowa publikacja w projekcie badawczym „Filozofia Srebrnego Wieku”

28 listopada 2020 r.

Petrażycki_okładka_przod_i_tyl.jpg

W ramach projektu badawczego „Filozofia Srebrnego Wieku”  ukazała się kolejna pozycja. To „Czym jest prawo” Leona Petrażyckiego, w przekładzie prof. Lilianny Kiejzik z Instytutu Filozofii UZ. Praca  „Czym jest prawo?” wyszła pierwotnie jako artykuł w piśmie „Wiestnik prawa” z 1899 roku (był zapisem referatu wygłoszonego przez L. Petrażyckiego 28 listopada 1898 roku na posiedzeniu Petersburskiego Towarzystwa Prawniczego), a potem w wersji rozszerzonej, książkowej jako „Zarys filozofii prawa” (1900).

 

Przypomnijmy, że projekt badawczy „Filozofia Srebrnego Wieku” prowadzony na UZ, jest finansowany przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 0404/NPRH5/H22/84/2017), a jego kierownikiem jest dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ, na co dzień dyrektor Instytutu Filozofii UZ. Projekt jest zaplanowany na lata 2017 – 2021, a jego wartość wynosi 151 162, 00 zł. Wszystkie publikacje są wydawane w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.Dotychczas w ramach tego przedsięwzięcia ukazały się następujące przekłady: „Dialektyka mitu” Aleksego Łosiewa, w przekładzie dr hab. Romana Sapeńko, prof. UZ, „Zarys historii filozofii rosyjskiej” Ernesta Radłowa w przekładzie dr Justyny Kroczak. Wspomniana wyżej książka „Czym jest prawo” L. Petrażyckiego  oraz „Zjawisko i sens” Gustawa Szpeta w tłumaczeniu emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bogusława Żyłko wybitnego tłumacza, laureata nagrody czasopisma „Literatura na świecie” w dziedzinie przekładoznawstwa. Ostatecznie na ten projekt złoży się 6 publikacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT