Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nowa ustawa, nowe zasady

10 października 2019 r.

konf.pras. 10.10.2019.jpg

Siedzą od lewej: dr inż. Stanisław Iwan, prof. Wojciech Strzyżewski i Piotr Ziółkowski. Fot. Kazimierz Adamczewski.

Dziś, 10 października br. w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem dyrektora Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Ziółkowskiego oraz prorektora ds. studenckich, prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego. W konferencji wzięli również udział: doradca społeczny wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego  dr inż. Stanisław Iwan oraz wiceprezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. Mirosław Zelisko. Tematem konferencji była „Rola i funkcjonowanie uczelni regionalnych po wprowadzeniu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym”.


Dyrektor Piotr Ziółkowski przyjechał na zaproszenie rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego. Spotkał się z władzami uczelni oraz nowo powołanymi dyrektorami instytutów, a jednocześnie przewodniczącymi rad dyscyplin naukowych, którzy są członkami Uczelnianej Rady Dyscyplin Naukowych.


P. Ziółkowski przypomniał o wielkości wsparcia finansowego, jakiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzieliło Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Dotyczyło to zarówno środków finansowych przeznaczonych na prace modernizacyjne uczelnianych obiektów, jak i zintegrowanego programu uczelni, a także na Regionalną Inicjatywę Doskonałości oraz społeczną odpowiedzialność nauki – III misję uczelni. Wprowadzenie konstytucji dla nauki było szczególnym, wymagającym czasem dla UZ i pracujących na nim naukowców. Przedstawiciel MNSW zaznaczył, że w prace nad przygotowaniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. ustawy 2.0 aktywnie  włączali się: rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, kanclerz UZ Katarzyna Łasińska oraz prof. dr hab. inż. Roman Stryjski (Wydział Mechaniczny UZ).


Doradca społeczny wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego  dr inż. Stanisław Iwan podkreślił, że podczas prac nad projektem nowej ustawy mniejsze ośrodki naukowe obawiały się, iż przygotowywany nowy algorytm dotacji MNSW będzie dla nich niekorzystny. Dnia 13.11.2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się spotkanie rektorów 27 polskich średnich i mniejszych uczelni, którego inicjatorem był prof. Tadeusz Kuczyński – rektor UZ. Zawiązało się „Porozumienie Zielonogórskie”, zabiegające o lepsze wsparcie finansowe dla mniejszych uczelni. Działania reprezentantów „Porozumienia Zielonogórskiego” były skuteczne.


Prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich przypomniał o kulturotwórczej, społecznotwórczej i opiniotwórczej roli Uniwersytetu Zielonogórskiego w regionie. Stwierdził, że należy się dostosować do wymogów nowej ustawy. Za dwa lata nastąpi ewaluacja 23 dyscyplin naukowych na UZ. Jej efekt będzie miał decydujący wpływ na dalszy rozwój zielonogórskiej uczelni.


Mirosław Zelisko powiedział, że Uniwersytet Zielonogórski  jest sercem województwa lubuskiego. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe reguły, których należy przestrzegać.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT