Nowe wytyczne Ministerstwa Infrastruktury na temat dróg i mostów opracowane z udziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

27 kwietnia 2021 r.

 

prof. A. Wysokowski.jpg

fot. arch. prywatne; prof. Adam Wysokowski - Instytut Budownictwa UZ

 

2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury zarekomendował do stosowania wzorce i standardy (WiS) dotyczące dróg i mostów, tuneli i przepustów. WiS opracowano dla projektantów, wykonawców, zarządców i nadzoru budowlanego, jako źródło aktualnej wiedzy naukowej i technicznej. Wytyczne zawierają  rekomendowane sposoby spełniania wymagań dotyczących obiektów budowlanych wg ustawy Prawo budowlane. Dla wszystkich zainteresowanych, dostęp jest bezpłatny na stronach MI.


W przygotowanie wytycznych zaangażowano ekspertów, związanych z polskimi uczelniami technicznymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi i projektowymi. Projekty standardów powstały w ramach konsorcjum. Jednym z zespołów kierował prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Konieczność opracowania nowych dokumentów merytorycznych, wynikała z nowej rzeczywistości technicznej, w której żyjemy. Dotyczy to sukcesywnego wdrażania nowych materiałów i technologii ale oraz coraz większych potrzeb użytkowników w zakresie komunikacji. Z tego względu parametry nowoczesnej infrastruktury muszą spełniać stale rosnące wymagania.


Nowe dokumenty pomogą w tworzeniu zoptymalizowanych obiektów infrastrukturalnych z korzyścią dla zmniejszenia kosztów ich utrzymania wraz z odpowiednim zarządzaniem m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi BIM, które to, co warto podkreślić również są elementem nowych wytycznych.  

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT